Jagiellonian University Repository

WYBRANE ASPEKTY WSPÓŁPRACY I POLA KONFLIKTÓW MIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI PO 2004 ROKU

pcg.skipToMenu

WYBRANE ASPEKTY WSPÓŁPRACY I POLA KONFLIKTÓW MIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI PO 2004 ROKU

Show full item record

dc.contributor.advisor Bojenko-Izdebska, Ewa [SAP11011146] pl
dc.contributor.author Marcinik, Ewa pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:41:14Z
dc.date.available 2020-07-26T17:41:14Z
dc.date.submitted 2015-10-12 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207647
dc.language pol pl
dc.title WYBRANE ASPEKTY WSPÓŁPRACY I POLA KONFLIKTÓW MIĘDZY POLSKĄ A NIEMCAMI PO 2004 ROKU pl
dc.title.alternative THE CHOSEN ASPECTS OF COOPERATION AND THE FIELDS OF CONFLICTS BETWEEN POLAND AND GERMANY AFTER YEAR 2004 pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W swojej pracy zajęłam się analizą wzajemnych relacji między Polską a Niemcami po 1 maja 2004 roku. Moim celem było zbadanie w jakim stopniu włączenie Polski do Unii Europejskiej przyczyniło się do wzmocnienia bilateralnej współpracy tych państw oraz jakie inne czynniki miały wpływ na taki stan rzeczy jaki mamy teraz. Przedstawiłam zarówno wspólne inicjatywy, jak i pola konfliktów, które pojawiły się w długoletnich stosunkach pomiędzy omawianymi państwami. W poszczególnych rozdział przybliżyłam współpracę w wymiarze politycznym, wojskowym oraz gospodarczym . Całość poprzedzona krótką historią wzajemnych relacji przed przystąpieniem Polski do UE. pl
dc.abstract.en In my master’s thesis I dealt with the analysis of relationship between Poland and Germany after 1st May 2004. My goal was to investigate the impact of Polish accession to the European Union on strengthening bilateral co-operation of these countries. Furthermore I examined other factors with prominent contribution on current conjuncture. I introduced areas of agreements and conflicts that emerged in long-term relations between Poland and Germany. In the individual sections of my thesis I took a closer look on political, military and economic cooperation between these countries. The main argument was preceded by short historical view of mutual relations before Polish accession to the EU. pl
dc.subject.pl Polska, Niemcy, współpraca, pola konfliktów, integracja, czynniki, wyzwania. pl
dc.subject.en Poland, Germany, cooperation, fields conflicts, integration, factors, challenges. pl
dc.contributor.reviewer Bojenko-Izdebska, Ewa [SAP11011146] pl
dc.contributor.reviewer Nitszke, Agnieszka [SAP11019368] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100553-135870 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy studia nad rozwojem pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)