Jagiellonian University Repository

"Motywacja w instytucjach finansowych na przykładzie banku Beta"

pcg.skipToMenu

"Motywacja w instytucjach finansowych na przykładzie banku Beta"

Show full item record

dc.contributor.advisor Bugaj, Justyna [SAP11119609] pl
dc.contributor.author Leszczyk, Andrzej pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:39:01Z
dc.date.available 2020-07-26T17:39:01Z
dc.date.submitted 2015-10-27 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207612
dc.language pol pl
dc.title "Motywacja w instytucjach finansowych na przykładzie banku Beta" pl
dc.title.alternative Motivation in financial institutions on the example of the Beta bank pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Motywacja pracownika jest jednym z podstawowych zadań pracodawcy względem pracownika. Dobrze zmotywowany pracownik jest cenny dla firmy i wykazuje się większą wydajnością oraz zaangażowaniem w pracy.Celem niniejszej pracy jest zbadanie czy w Banku Beta istnieją procesy motywowania pracowników i czy są one skuteczne. Bank Beta jest ogólnopolskim bankiem komercyjnym. Badanie zostało przeprowadzone w jego dwóch oddziałach. Narzędziem badawczym była ankieta. Wyniki badań przedstawiają, że w Banku Beta istnieje system motywacyjny a 81% pracowników wypowiedziało się o nim pozytywnie. pl
dc.abstract.en Employee's motivation is one of the fundamental tasks of the employer with respect to employees. Well-motivated employee is valuable for the company and shows a higher performance and involvement at work.The purpose of this study is to examine if there is a motivational system for employees in Beta Bank and whether is it an effective. Beta Bank is a nationwide commercial bank. The study was conducted in its two departments. A questionnaire was chosen as a research tool. The results show that there is a motivational system in Beta Bank and 81% of the staff has a positive opinion about it. pl
dc.subject.pl motywacja-bank-pracownik pl
dc.subject.en motivation-bank-employee pl
dc.contributor.reviewer Bugaj, Justyna [SAP11119609] pl
dc.contributor.reviewer Bugdol, Marek [SAP11017858] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100514-152547 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie i doradztwo gospodarcze pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)