Jagiellonian University Repository

Raje podatkowe

pcg.skipToMenu

Raje podatkowe

Show full item record

dc.contributor.advisor Dumas, Anna [SAP11019065] pl
dc.contributor.author Putek, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:37:41Z
dc.date.available 2020-07-26T17:37:41Z
dc.date.submitted 2017-10-30 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207591
dc.language pol pl
dc.title Raje podatkowe pl
dc.title.alternative Tax Havens pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Raje podatkowe to zjawisko międzynarodowe. Wykorzystywane przez podatników do zmniejszania obciążeń podatkowych . W przypadku nadużywania tych terytoriów w celu uniknięcia opodatkowania państwa stosują regulacje prawne, które mają charakter antyoazowy. Rządy państw współpracują ze sobą aby ograniczać uciekanie podatków do państw oferujących korzystne rozwiązania prawne.Niniejsza praca ma na celu przybliżenie zagadnienia rajów podatkowych. Ważne jest rozróżnienie wad i zalet tych terytoriów. Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów i zakończenia. W pierwszym rozdziale omówiłam zagadnienie rajów podatkowych, ich cechy charakterystyczne oraz genezę. Drugi rozdział opisuje przyczyny korzystania z rajów podatkowych. Przedstawiona została polityka podatkowa, unikanie i uchylanie się od opodatkowania oraz międzynarodowa konkurencja podatkowa. Trzeci rozdział omawia wykorzystanie rajów podatkowych. Na wstępie opisałam optymalizację podatkową a następnie funkcjonowanie spółek offshore oraz formy prawne wykorzystywane w oazach podatkowych. Na końcu przedstawiłam systemy prawnopodatkowe wybranych przeze mnie rajów podatkowych. W czwartym, ostatnim rozdziale, skupiłam się na działaniach mających na celu ograniczenie wykorzystania terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję. Opisane są działania Polski, Unii Europejskiej oraz OECD. pl
dc.abstract.en Tax Havens are an international phenomenon. They are used by taxpayers to reduce tax burden. In case of overusing those territories in order to avoid taxation, countries are using legal regulations. State governments are cooperating with each other in case of reducing the movement of taxes to another countries thereby offering advantageous legal solutions. This work is intended to inform about Tax Havens. The most important is contradistiction advantages and disadvantage of those territories. My work consist of the beginning, four chapters and the summary. In the first chapter I will write about Tax Havens, their characteristics and genesis. The second chapter describes why governments are using Tax Havens. In this chapter were presented following issues: tax policy, avoidance of taxation and international tax competition. The third chapter is to describe using of Tax Havens. At the beginning of this chapter were presented tax optimatization, a function of offshore’s companies and legal forms used in Tax Havens. At the end of this chapter I would like to present tax and legal systems based on countries which were selected by me. In the last chapter, I took into consideration the use of territories which are using a harmful competition. Presented are actions of Poland, European Union and OECD. pl
dc.subject.pl Raje podatkowe, spółki offshore, podatki, unikanie i uchylanie się od opodatkowania, stosowanie szkodliwej konkurencji, pl
dc.subject.en Tax havens, offshore company, taxes, avoidance and tax evasion, the use of harmful competition pl
dc.contributor.reviewer Dumas, Anna [SAP11019065] pl
dc.contributor.reviewer Nita, Adam [SAP11015128] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100492-130570 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)