Jagiellonian University Repository

Instytucja ekstradycji na przykładzie sprawy Romana Polańskiego

pcg.skipToMenu

Instytucja ekstradycji na przykładzie sprawy Romana Polańskiego

Show full item record

dc.contributor.advisor Ćwiąkalski, Zbigniew [SAP11005986] pl
dc.contributor.author Harasim, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:36:40Z
dc.date.available 2020-07-26T17:36:40Z
dc.date.submitted 2016-06-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207575
dc.language pol pl
dc.title Instytucja ekstradycji na przykładzie sprawy Romana Polańskiego pl
dc.title.alternative Problems of extradition law in the context of Roman Polanski case pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Autorka przedstawia główne zagadnienia prawa ekstradycyjnego w odniesieniu do amerykańskiego wniosku o wydanie Romana Polańskiego, takie jak: podstawy prawne oraz konsekwencje prawne ekstradycji, problematykę obywatelstwa osoby ściganej, zagadnienie praw człowieka w postępowaniu ekstradycyjnym, a także środki odwoławcze od postanowienia w przedmiocie ekstradycji. Autorka prezentuje szczegółową analizę postanowienia sądu stwierdzającego niedopuszczalność wydania poszukiwanego Romana Polańskiego stronie amerykańskiej. Praca dyplomowa składa się z dwóch części. Pierwsza z nich stanowi teoretyczny opis ekstradycji jako instrumentu prawa wewnętrznego i międzynarodowego. W drugiej części autorka dokonuje analizy ekstradycyjnego kazusu Romana Polańskiego. pl
dc.abstract.en Author discusses main problems of the extradition law in the context of the American request concerning the surrender of Roman Polanski, such as: legal grounds and legal ramifications of extradition, role and implications of the offender's nationality (citizenship), question of human rights in the extradition proceeding, issue of appealability of the decision on extradition. The author presents a detailed analysis of the judge decision denying American request. The thesis consists of two parts. The first part includes a theoretical description of the extradition as an instrument of domestic and international law, whereas in the second part the author concentrates on the analysis of the extradition case of Roman Polanski. pl
dc.subject.pl ekstradycja, wydanie, międzynarodowa współpraca w sprawach karnych, podstawy prawne ekstradycji, europejski nakaz aresztowania, postępowanie ekstradycyjne, sprawa Romana Polańskiego, targowanie się o wyrok, problematyka obywatelstwa osoby ściganej, prawa człowieka w postępowaniu ekstradycyjnym pl
dc.subject.en extradition, rendition, international cooperation in criminal matters, legal grounds of extradition, european arrest warrant, extradition proceeding, the case of Roman Polanski, plea bargaining, issue of the offender's nationality, human rights in the extradition proceeding pl
dc.contributor.reviewer Ćwiąkalski, Zbigniew [SAP11005986] pl
dc.contributor.reviewer Bogdan, Grzegorz [SAP11016014] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100475-98179 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)