Jagiellonian University Repository

Ochrona wierzycieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - kapitał zakładowy, a test wypłacalności spółki

pcg.skipToMenu

Ochrona wierzycieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - kapitał zakładowy, a test wypłacalności spółki

Show full item record

dc.contributor.advisor Stec, Mirosław [SAP11006684] pl
dc.contributor.author Bugaj, Damian pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:36:21Z
dc.date.available 2020-07-26T17:36:21Z
dc.date.submitted 2015-10-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207570
dc.language pol pl
dc.title Ochrona wierzycieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - kapitał zakładowy, a test wypłacalności spółki pl
dc.title.alternative Protection of creditors of a limited liability company - share capital and solvency test pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Celem niniejszej pracy jest omówienie dwóch modeli ochrony wierzycieli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – modelu ochrony kapitału zakładowego oraz modelu testu wypłacalności. Pierwsza część pracy poświęcona jest instytucji kapitału zakładowego, przedstawione są jego cechy oraz charakter prawny. Praca zawiera także analizę ustawowego minimum kapitału zakładowego oraz jego wpływ na funkcję zabezpieczającą tego kapitału. W dalszej części pracy omówiony został projekt nowelizacji struktury majątkowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ta część poświęcona jest przeglądowi proponowanych przez Ustawodawcę zmian oraz ich ocenie. Odniesiono się także do trwającej dyskusji przedstawicieli doktryny. Kolejny rozdział zawiera analizę rozwiązań zastosowanych przez reformatorów w innych europejskich państwach. Analiza obejmuje holenderską spółkę BV, francuską SARL oraz niemiecką Unternehmergesellschaft. W ostatnim rozdziale został szczegółowo omówiony test wypłacalności spółki, jako nowa, alternatywna wobec kapitału zakładowego, instytucja służąca ochronie wierzycieli spółki z o.o. Końcową część pracy stanowi podsumowanie poczynionych rozważań oraz próba oceny skuteczności alternatywnych modeli. pl
dc.abstract.en The aim of the following master thesis is to describe two ways in order to protect creditors of a limited liability company. The first model is called ‘the protection of share capital model’, whereas the second one – ‘the solvency test model’. The beginning of this master thesis is devoted to institution of share capital, its features and legal nature. There is also an additional part which consists of the analysis of the statutory minimum of share capital and its influence on safety function of the capital. Furthermore, there is a review of the project of the amendment of the limited liability company’s monetary structure and the consequences which are strictly connected with it. Another chapter provides an analysis of the solutions applied by the reformers in other European countries – the Dutch BV company, the French SARL and the German Unternehmergesellschaft.Last chapter is devoted to solvency test, as a new, alternative construction which is used to protect creditors of a limited liability company. The last part of the master thesis is summary which includes attempt to evaluate effectiveness of both presented models. pl
dc.subject.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, kapitał zakładowy, test wypłacalności, test bilansowy, ustawowe minim kapitału zakładowego, ochrona wierzycieli spółki pl
dc.subject.en Limited liability company, share capital, solvency test, balance sheet test, statutory minimum of share capital, protection of creditors of a company. pl
dc.contributor.reviewer Spyra, Marcin [SAP11016698] pl
dc.contributor.reviewer Stec, Mirosław [SAP11006684] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100470-128894 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)