Jagiellonian University Repository

Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji

pcg.skipToMenu

Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji

Show full item record

dc.contributor.advisor Nowińska, Ewa [SAP11006130] pl
dc.contributor.author Sochoń, Piotr pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:36:17Z
dc.date.available 2020-07-26T17:36:17Z
dc.date.submitted 2015-09-29 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207569
dc.language pol pl
dc.title Nadużywanie pozycji dominującej w prawie konkurencji pl
dc.title.alternative Abuse of a dominant position in competition law pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Głównym celem niniejszej pracy jest kompleksowe przedstawienie zagadnienia nadużywania pozycji dominującej w prawie konkurencji. Zakaz stosowania tej praktyki został unormowany w art. 9 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i to jego stosowanie wymaga w tym kontekście szczegółowej analizy. Ze względu na wzorowanie polskiej regulacji na art. 102 TFUE, konieczne jest jej rozszerzenie także na orzecznictwo i politykę konkurencji Unii Europejskiej. Rozdział pierwszy zawiera zwięzłe wprowadzenie do prawa konkurencji w kontekście ekonomicznym. W kolejnym poddane szczegółowej analizie zostają pojęcia: przedsiębiorcy, rynku właściwego i pozycji dominującej, niezbędne do zrozumienia, czym jest nadużywanie pozycji dominującej. Rozdział trzeci w pogłębiony sposób prezentuje praktyki stanowiące przejaw nadużywania pozycji dominującej. Treść ostatniego rozdziału dotyczy przewidzianych w polskim prawie sankcji cywilnych i administracyjnych z tytułu omawianego nadużycia. pl
dc.abstract.en The main objective of this master’s thesis is a comprehensive presentation of issue of abuse of a dominant position in competition law. The prohibition of this practice is regulated in article 9 of the Law on competition and consumers protection, so its application requires detailed analysis. Because the polish regulation is modeled on article 102 of TFEU, it is necessary to expand it on European Union’s jurisprudence and competition policy as well.The first chapter contains brief introduction to competition law in the economic context. The next chapter provides an analysis of terms as: entrepreneur, relevant market and dominant position. The third chapter contains in-depth presentation of the practices of dominant position abuse. Content of the last one concerns an issue of civil and administrative sanctions. pl
dc.subject.pl prawo konkurencji, nadużywanie pozycji dominującej pl
dc.subject.en competition law, abuse of a dominant position pl
dc.contributor.reviewer Nowińska, Ewa [SAP11006130] pl
dc.contributor.reviewer Wasilewski, Piotr [SAP11019182] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100469-111514 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)