Jagiellonian University Repository

Obcokrajowiec w Kraju Kwitnącej Wiśni, czyli barbarzyńca w Japonii. Stereotypy i postrzeganie cudzoziemców na podstawie badania na grupie studentów Momoyama Gakuin Daigaku.

pcg.skipToMenu

Obcokrajowiec w Kraju Kwitnącej Wiśni, czyli barbarzyńca w Japonii. Stereotypy i postrzeganie cudzoziemców na podstawie badania na grupie studentów Momoyama Gakuin Daigaku.

Show full item record

dc.contributor.advisor Królikowski, Hubert [SAP11020270] pl
dc.contributor.author Bąk, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:36:09Z
dc.date.available 2020-07-26T17:36:09Z
dc.date.submitted 2016-06-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207567
dc.language pol pl
dc.title Obcokrajowiec w Kraju Kwitnącej Wiśni, czyli barbarzyńca w Japonii. Stereotypy i postrzeganie cudzoziemców na podstawie badania na grupie studentów Momoyama Gakuin Daigaku. pl
dc.title.alternative A stranger in the Land of the Rising Sun, in other words a barbarian in Japan. Stereotypes and perception of foreigners based on results of research conducted among students of Momoyama Gakuin Daigaku. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem pracy jest stosunek Japończyków do innych narodowości. Praca składa się z trzech części. W części pierwszej przedstawiono zarys historii kontaktów Japonii z innymi krajami. Drugi rozdział podejmuje analizę wybranych aspektów społeczeństwa japońskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia stereotypów oraz istotnych pojęć związanych ze społeczeństwem japońskim. Trzeci rozdział zawiera analizę autorskiego badania przeprowadzonego na grupie studentów Uniwersytetu Momoyama Gakuin Daigaku podczas pobytu badawczego w Japonii. pl
dc.abstract.en The topic of this thesis is relations between Japan and foreign nations. The thesis consists of three parts. The first one portrays an outline of history of relations between Japan and foreign countries. The second one analyses selected aspects of Japanese society with an emphasise on stereotypes and concepts concerning Japanese society. The third part includes an analysis of research conducted among students od Momoyama Gakuin Daigaku. pl
dc.subject.pl Japonia, obcokrajowiec, stereotyp, historia Japonii, społeczeństwo japońskie pl
dc.subject.en Japan, foreigner, stereotype, Japanese history, Japanese society pl
dc.contributor.reviewer Królikowski, Hubert [SAP11020270] pl
dc.contributor.reviewer Guzik, Joanna pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100467-114158 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy studia dalekowschodnie pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)