Jagiellonian University Repository

Działalność gospodarcza gmin

pcg.skipToMenu

Działalność gospodarcza gmin

Show full item record

dc.contributor.advisor Walaszek-Pyzioł, Anna [SAP11005655] pl
dc.contributor.author Szczupak, Klaudia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:35:50Z
dc.date.available 2020-07-26T17:35:50Z
dc.date.submitted 2015-10-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207562
dc.language pol pl
dc.title Działalność gospodarcza gmin pl
dc.title.alternative Economic activity of municipalities pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca dotyczy zagadnienia działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego, jakimi są gminy. Praca koncentruje się na analizie poszczególnych aspektów tej działalności, począwszy od źródła w postaci zasady subsydiarności, poprzez podstawy normatywne, mienie komunalne jako podstawę materialną, a także charakteryzuje dopuszczalny zakres tej działalności w sferze i poza sfera użyteczności publicznej. Wreszcie opisano poszczególne formy organizacyjno-prawne prowadzenia działalności gospodarczej przez gminy. pl
dc.abstract.en This paper deals with the problem of economic activity of local government units , which are municipalities. The work focuses on the various aspects of this activity, starting from its source in the form of the principle of subsidiarity, through the legislative groundwork, communal property as a material base and there is also characterized permissible scope of such activities in the area and outside the sphere of public utilities. Finally, it identifies the various organizational and legal forms of business activity of the municipality. pl
dc.subject.pl działalność gospodarcza, gmina, użyteczność publiczna, subsydiarność pl
dc.subject.en economic activity, municipality, public utility, subsidiarity pl
dc.contributor.reviewer Długosz, Tomasz [SAP11019060] pl
dc.contributor.reviewer Walaszek-Pyzioł, Anna [SAP11005655] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100462-130666 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)