Jagiellonian University Repository

Wolność wypowiedzi artystycznej względem wolności wypowiedzi politycznej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

pcg.skipToMenu

Wolność wypowiedzi artystycznej względem wolności wypowiedzi politycznej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Show full item record

dc.contributor.advisor Kowalski, Michał [SAP11017888] pl
dc.contributor.author Topolska, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:35:16Z
dc.date.available 2020-07-26T17:35:16Z
dc.date.submitted 2015-09-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207553
dc.language pol pl
dc.title Wolność wypowiedzi artystycznej względem wolności wypowiedzi politycznej w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka pl
dc.title.alternative The freedom of artistic expression in comparision with the freedom of political speech in the judgments delivered by The European Court of Human Rights pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca jest analizą orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących wolności wypowiedzi artystycznej. Zostały one zestawione z wyrokami skupiającymi się na wypowiedzi politycznej, celem ukazania różnić i podobieństw pomiędzy tymi dwoma grupami. Celem wprowadzenia został przedstawiony krótki zarys historyczny dotyczący dzieł sztuki, które niegdyś szokowały i tego jak zmieniała się wrażliwość społeczna na to co skandalizujące. Ukazano również genezę i rozwój europejskiego systemu ochrony praw człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i mechanizmów gwarantujących wolność wypowiedzi. Szczegółowej analizie zostały poddane orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczące wypowiedzi politycznej, a następnie wypowiedzi politycznej. W dalszej kolejności poruszono temat przekazów posiadających obie powyższe cechy, jak np. satyra. Po prześledzeniu powyższych wyroków oceniono, iż Trybunał przyznaje zwiększoną ochronę wypowiedziom politycznym, co związane jest z ich specyfiką i funkcją jaką pełnią w demokratycznym społeczeństwie. Jednocześnie zwrócono uwagę na niejednolitą linię orzeczniczą dotyczącą artystów i ich dzieł oraz na możliwość stabilizacji poglądów Trybunału w przyszłości. pl
dc.abstract.en This thesis is an analysis of the judgment delivered by The European Court of Human Rights concerning freedom of artistic expression. Those were compared to the cases involving freedom of political speech to present the differences and similarities between this two aspects. Introduction to the thesis shows how the view of art that shocks have changed through centuries. First part of this work presents also the origins of European system of human rights protection, mainly the mechanisms provided by The European Convention on Human Rights. Second part analyses the judgments of The European Court of Human Rights concerning freedom of artistic expression, freedom of political speech and cases involving both elements, like satire. Based on this analysis there has been observed that the Court gives stronger protection to the freedom of political speech and debate due to its specificity and function in democratic society. Nevertheless the line of judgments involving artists and their work isn’t yet explicit and may modify in the future. pl
dc.subject.pl prawa człowieka, wolność wypowiedzi, wolność słowa, wolność wypowiedzi artystycznej, wolność wypowiedzi politycznej, Europejski Trybunał Praw Człowieka, Europejska Konwencja Praw Człowieka pl
dc.subject.en human rights, freedom of expression, freedom of speech, freedom of artistic expression, freedom of political speech, European Convention on Human Rights, European Court of Human Rights pl
dc.contributor.reviewer Kuźniak, Brygida [SAP11016701] pl
dc.contributor.reviewer Kowalski, Michał [SAP11017888] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100453-114719 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)