Jagiellonian University Repository

Analiza wpływu parametrów środowiska na migracje komórek nabłonkowych

pcg.skipToMenu

Analiza wpływu parametrów środowiska na migracje komórek nabłonkowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Rajfur, Zenon pl
dc.contributor.author Kołodziej, Tomasz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:34:18Z
dc.date.available 2020-07-26T17:34:18Z
dc.date.submitted 2015-09-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207538
dc.language pol pl
dc.title Analiza wpływu parametrów środowiska na migracje komórek nabłonkowych pl
dc.title.alternative The influence of media on migration of epithelial cells pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W niniejszej pracy postawiono dwa uzupełniające się cele. Pierwszym z nich była optymalizacja metody śledzenia migracji rybich komórek nabłonkowych, oraz automatycznej analizy uzyskanych obrazów. Drugi cel stanowiło zbadanie wpływu środowiska na parametry biofizyczne migracji komórkowej. Obiektem badawczym były rybie keratynocyty migrujące po podłożu szklanym. W próbie kontrolnej środowisko migracji stanowiła standardowa pożywka DMEM, po czym następowała wymiana medium na bufor fosforanowy (PBS), lub pożywkę DMEM z dodatkiem chelatu wapnia. Do obserwacji migracji użyto metodę obserwacji mikroskopowej w kontraście fazowym, pod powiększeniem 40x. W wyniku pomiarów zaobserwowano dwa nieopisywane w literaturze efekty. Pierwszym z nich było zwiększenie średnich prędkości komórek we wszystkich mediach pozbawionych jonów wapnia, zaś drugim tworzenie dwóch populacji komórek różniących się od siebie średnią prędkością migracji w buforze fosforanowym. pl
dc.abstract.en There were two basic goals of this work. First was to determine the basic biophysical parameters of fish keratocytes migration on glass substrate in a standard cell medium – DMEM with 10% FBS (Fetal Bovine Serum), penicilin and streptomycin, or in PBS (Phosphate Buffer Saline). Cells were obtained from the scales of an aquarium molly fish. Light microscope Zeiss Axio Observer Z1 and Axio Vision software were used during the experiment and cell migration was recorded by timelapse method. Values of migration parameters, such as velocity and angular directional deviation were determined by the image analysis. The distribution of obtain parameters values were shown on the histograms, to which the gaussian distribution had been fitted. It was determine, that the change of the standard medium to PBS increased average cell velocity, but did not affect the angular directional deviation. pl
dc.subject.pl Keratynocyty, rybie, komórki, nabłonkowe, pożywka, DMEM, migracja, komórkowa, komórki,bufor fosforanowy, PBS, chelat, wapnia, EGTA wapń, aktyna, prędkość komórek, kontrast fazowy pl
dc.subject.en keratocytes, fish, epithelial, cells, medium, DMEM, cell migration, cells, phosphate buffer saline, PBS, chelate, calcium, EGTA, actin, velocity, phase contrast pl
dc.contributor.reviewer Rajfur, Zenon pl
dc.contributor.reviewer Targosz-Korecka, Marta [SAP11019208] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100432-128488 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy biofizyka molekularna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)