Jagiellonian University Repository

Coaching i mentoring jako narzędzia rozwoju pracowników

pcg.skipToMenu

Coaching i mentoring jako narzędzia rozwoju pracowników

Show full item record

dc.contributor.advisor Jaworek, Magdalena [SAP11019847] pl
dc.contributor.author Szyszka-Czajor, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:34:03Z
dc.date.available 2020-07-26T17:34:03Z
dc.date.submitted 2015-10-19 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207534
dc.language pol pl
dc.title Coaching i mentoring jako narzędzia rozwoju pracowników pl
dc.title.alternative Coaching and mentoring as tools of personnel development support pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematem pracy jest coaching, mentoring oraz inne współczesne metody wspierania rozwoju pracowników.Rozdział pierwszy przedstawia definicję rozwoju oraz opisuje współczesne narzędzia wspierające rozwój. Rozdziały drugi i trzeci przybliżają tematykę mentoringu i coachingu: definicje, narzędzia i korzyści ze stosowania ich, zarówno z punktu widzenia pracownika, jak i przedsiębiorstwa. Rozdziały czwarty i piąty przedstawiają metodologię oraz analizę badań własnych.Do badań została wykorzystana metoda sondażu diagnostycznego, w ramach której został stworzony kwestionariusz ankiety o tytule „Coaching, mentoring i inne narzędzia rozwoju pracowników”. Wyniki badań wykazały niewielką popularność coachingu, w stosunku do dość częstego wykorzystywania mentoringu, jako narzędzia wspierania rozwoju w przedsiębiorstwach. pl
dc.abstract.en The subject of work is coaching, mentoring and other contemporary methods to support staff development.First chapter shows the definition of development and describes present tools of development support. Second and third chapters bring us closer to the topic of coaching nd mentoring: definitions, tools and benefits from the use of them, both from the point of view of the employee and the company. The fourth and fifth chapters present the methodology and the analysis of my own research.The study has been used a diagnostic survey method, under which was created questionnaire entitled "Coaching, mentorship and other tools of personnel development". The results showed a small popularity of coaching, in relation to the fairly frequent use of mentoring as a tool to support the development of company staff. pl
dc.subject.pl coaching – mentoring – narzędzia rozwoju – rozwój pl
dc.subject.en coaching – mentorship – development tools - development pl
dc.contributor.reviewer Jaworek, Magdalena [SAP11019847] pl
dc.contributor.reviewer Rosiński, Jerzy pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100428-104737 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy psychologia w zarządzaniu pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)