Jagiellonian University Repository

Właściwości gwiazd nowych karłowatych na przykładzie obserwacji CzeV404

pcg.skipToMenu

Właściwości gwiazd nowych karłowatych na przykładzie obserwacji CzeV404

Show full item record

dc.contributor.advisor Rutkowski, Artur pl
dc.contributor.author Pakońska, Patrycja pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:33:17Z
dc.date.available 2020-07-26T17:33:17Z
dc.date.submitted 2015-10-05 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207522
dc.language pol pl
dc.title Właściwości gwiazd nowych karłowatych na przykładzie obserwacji CzeV404 pl
dc.title.alternative Properties of dwarf novae as shown by the observations of CzeV404 pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Poniższa praca przedstawia wyniki obserwacji fotometrycznych gwiazdy nowej karłowatej CzeV404. Obserwacje zostały wykonane teleskopem o średnicy lustra głównego 0.5 metra znajdującym się w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Gwiazda była monitorowana w okresie od 15 czerwca do 21 sierpnia 2014 roku. Szczegółowa analiza krzywej zmian blasku uwidoczniła złożony charakter zmienności. Zarejestrowane zostały dwa wybuchy i jeden superwybuch. Zaprezentowana została ewolucja krzywych zmian blasku spowodowana przez wybuchy. Podczas superwybuchu zaobserwowano supergarby o względnie dużej amplitudzie ~0.4 mag. Przeanalizowano 50 zaćmień z 32 nocy obserwacyjnych co pozwoliło na wyznaczenie okresu orbitalnego obiektu: 0.09802480(404)[d] oraz okresu supergarbów: 0.103838(183)[d].Przedstawiona analiza umożliwiła potwierdzenie przynależności CzeV404 do nielicznej grupy gwiazd typu SU~UMa o okresach orbitalnych mieszczących się w przedziale pomiędzy 2 a 3 godzinami. pl
dc.abstract.en Here I present the results of photometric observations of eclipsing dwarf nova CzeV404. The observations were obtained with the 0.5-m telescope located at the Astronomical Observatory of the Jagiellonian University in Kraków. The star was monitored between June 15th and August 21st 2014.Detailed analysis of the light curve raveled the complex behaviour of variability. Two normal outbursts and one superoutburst have been detected. I present the evolution of the light curve triggered by outbursts. During superoutburst I have detected the superhumps which are characterised by relatively big amplitude of ~0.4 mag. I analysed 50 eclipses from 32 observational nights. This allowed the determination of the orbital period 0.09802480(404)[d] and superhump period 0.103838(183)[d].Presented analysis made possible the confirmation that CzeV404 is a member of the small group of the SU UMa-type for which the orbital periods are in the range between 2 and 3 hours. pl
dc.subject.pl układy podwójne, nowe karłowate, gwiazdy kataklizmiczne, SU Ursae Majoris, CzeV404 Her pl
dc.subject.en binaries systems, dwarf novae, cataclysmic variables, SU Ursae Majoris, CzeV404 Her pl
dc.contributor.reviewer Waniak, Wacław [SAP11012445] pl
dc.contributor.reviewer Rutkowski, Artur pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100414-95348 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy astronomia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)