Jagiellonian University Repository

Graficzny interfejs użytkownika dla aplikacji monitorującej prace studenckich pracowni komputerowych

pcg.skipToMenu

Graficzny interfejs użytkownika dla aplikacji monitorującej prace studenckich pracowni komputerowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Oramus, Piotr [SAP11116002] pl
dc.contributor.author Bącal, Mateusz pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:32:43Z
dc.date.available 2020-07-26T17:32:43Z
dc.date.submitted 2015-09-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207513
dc.language pol pl
dc.title Graficzny interfejs użytkownika dla aplikacji monitorującej prace studenckich pracowni komputerowych pl
dc.title.alternative Graphical user interface application for monitoring student computer labs pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca przedstawia napisaną aplikację umożliwiającą w sposób graficzny prezentować stan urządzeń znajdujących się w pracowniach komputerowych. Aplikacja oprócz interfejsu graficznego posiada również API pozwalające użytkownikowi podłączyć aplikację pod dowolny system/program zdalnego logowania informacji jak np. Syslog. W części praktycznej oprócz opisu działania aplikacji przedstawiona została również jej budowa - z czego powstała, jakie wzorce projektowe zostały zastosowane oraz zależności pomiędzy elementami aplikacji. Praca zawiera również część teoretyczną, w której znaleźć można informacje na temat diagramów, wzorców projektowych, xml-ów oraz systemów/programów gromadzenia informacji z urządzeń. pl
dc.abstract.en The work presents written application which can graphically show the status of devices in the computer labs. The application in addition to the graphical user interface also has an API allowing the user to connect the application under any remote logging system/program like for example Syslog. In addition the practical part of the application has also its construction - of which elements it was formed, design patterns are applied and dependencies between application components. The work also includes a theoretical part, where you will find information about diagrams, design patterns, xml files, systems and programs for collecting the information about devices. pl
dc.subject.pl syslog, snmp, swing, java, jar, awt, drag, drop, diagramy, uml, wzorce, xml, urządzenia, api, gui pl
dc.subject.en syslog, snmp, swing, java, jar, awt, drag, drop, diagrams, uml, patterns, xml, devices, api, gui pl
dc.contributor.reviewer Ogorzałek, Maciej [SAP11018332] pl
dc.contributor.reviewer Oramus, Piotr [SAP11116002] pl
dc.affiliation Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100405-131388 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WFAIS pl
dc.area obszar nauk ścisłych pl
dc.fieldofstudy informatyka stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)