Jagiellonian University Repository

Osiedle imienia Tysiąclecia Państwa Polskiego w Katowicach jako wyraz nowoczesności polskiej architektury okresu powojennego.

pcg.skipToMenu

Osiedle imienia Tysiąclecia Państwa Polskiego w Katowicach jako wyraz nowoczesności polskiej architektury okresu powojennego.

Show full item record

dc.contributor.advisor Gryglewicz, Tomasz [SAP11006791] pl
dc.contributor.author Filipowicz, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:32:02Z
dc.date.available 2020-07-26T17:32:02Z
dc.date.submitted 2015-09-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207502
dc.language pol pl
dc.title Osiedle imienia Tysiąclecia Państwa Polskiego w Katowicach jako wyraz nowoczesności polskiej architektury okresu powojennego. pl
dc.title.alternative The district of a 1000-year anniversary in Katowice as an expression of modernity of polish architecture in post-war period. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca jest próbą wielopłaszczyznowej analizy katowickiego osiedla imienia Tysiąclecia Państwa Polskiego, które budowane kilku fazowo od lat 60. XX w. jest obecnie uważane za jedno z istotniejszych osiągnięć architektury powojennej miasta. Główny nacisk położony jest przede wszystkim na ukazanie idei, które legły u podstawy koncepcji założenia oraz kompleksowości myśli architektonicznej jego twórców, która musiała się zmierzyć z normatywami narzucanymi przez ówczesną władzę. Jednocześnie autor wykazuje jego unikatowości w skali kraju, jako jednej z nielicznych jednostek zaprojektowanych w okresie PRL-u, która wyróżnia się wśród innych założeń wielkopłytowych - nie tylko przełomowymi rozwiązaniami w obrębie samej architektury ale także ukształtowaniu terenów zielonych oraz pełnej infrastrukturze, które czynią osiedle jednostką całkowicie samowystarczalną. pl
dc.abstract.en Research is an attempt to detailed analysis of district of a 1000-year anniversary in Katowice which was coming into being from 1960s in a few phases of building and now is one of the most important achievements of Polish architecture in post-war period in Katowice. The main problem of this research is to show ideas which were used to create this conception and a complex way of creators' thinking which was limited by standards of these days - throwing by government. An author try to show that this district is unique in architecture of this period in Poland, not only because of architecture but also because of way of thinking about the garden suburb and all infrastructure which is needed to live and caused that the district is totally self-sufficient. pl
dc.subject.pl osiedle Tysiąclecia Buszko Franta Katowice Ziętek architektura mieszkalna powojenna Polska pl
dc.subject.en housing estate 1000 district Buszko Franta Katowice Ziętek architecture housing post-war Poland pl
dc.contributor.reviewer Zgórniak, Marek [SAP11014852] pl
dc.contributor.reviewer Gryglewicz, Tomasz [SAP11006791] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100393-160163 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy historia sztuki pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)