Jagiellonian University Repository

Steven Spielberg. Geniusz kina atrakcji

pcg.skipToMenu

Steven Spielberg. Geniusz kina atrakcji

Show full item record

dc.contributor.advisor Kolasińska-Pasterczyk, Iwona [SAP11013464] pl
dc.contributor.author Sarna, Agata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:12:22Z
dc.date.available 2020-07-26T17:12:22Z
dc.date.submitted 2016-06-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207415
dc.language pol pl
dc.title Steven Spielberg. Geniusz kina atrakcji pl
dc.title.alternative Steven Spielberg. Genious of the cinema attraction. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tematem mojej pracy jest postać Stevena Spielberga. We wstępie zawarte są informacje o bilbiografii oraz nawiązanie do postaci George'a Mélièsa. Rozdział pierwszy to biografia reżysera, rozdział drugi traktuje o horrorach ( ,,Szczęki'' i ,,Duch''), rozdział trzeci o filmach science fiction czyli ,,Bliskie spotkania trzeciego stopnia'', ,,E.T'' oraz ,,Park Jurajski''. Kolejny rozdział poświęciłam trylogii o Indiana Jonesie. Dwa ostatnie zawierają informacje o Spielbergu na tle innych reżyserów oraz podsumowanie jego twórczości. Praca ma 58 stron, bibiliografia zawiera 14 pozycji. pl
dc.abstract.en The theme of my work is a figure of Steven Spielberg. In the introduction they contain information about the bibliography and references to the form of George Méliès. The first chapter is a biography of the director, the second chapter deals with the horrors (,, Jaws '' and ,,Poltergeist''), the third chapter of science fiction films - ,, Close Encounters of the Third Kind '',, E.T '' and , ,Jurassic Park''. The next chapter devoted a trilogy of Indiana Jones. The latter two contain information about Spielberg with other directors and a summary of his work. The work is 58 pages, bibiliografia contains 14 items. pl
dc.subject.pl Steven Spielberg, Arnold, Szczęki, Kate Capshaw, Amy Irving, horror, science fiction, film, kamera, scena, przygoda, strach, zabawa, Duch , Indiana Jones, kino atrakcji, dom,reżyseria, reżyser, Hollywood, Paramount, Universal, ojciec, matka, Oscar, nagroda, kosmita, dinozaur, park, E.T, Pojedynek na szosie, talent, przyjaciel,scenariusz, muzyka pl
dc.subject.en Steven Spielberg, Arnold, Amy Irving, Kate Capshaw, Amy Irving, horror, science fiction, movie, camera, scene, adventure, fear, fun, Poltergeist, Indiana Jones, cinema of attraction, house, directing, director, Hollywood, Paramount, Universal, father, mother, Oscar, prize, alien, dinosaur, park, E.T, Duel, talent, friend, screenplay, music pl
dc.contributor.reviewer Kolasińska-Pasterczyk, Iwona [SAP11013464] pl
dc.contributor.reviewer Loska, Krzysztof [SAP11015757] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100297-164469 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)