Jagiellonian University Repository

Mitologizacja tożsamości niepełnosprawnego wśród mieszkańców Krakowa

pcg.skipToMenu

Mitologizacja tożsamości niepełnosprawnego wśród mieszkańców Krakowa

Show full item record

dc.contributor.advisor Nowak, Piotr pl
dc.contributor.advisor Kaszyński, Hubert [SAP11018338] pl
dc.contributor.author Sajdak, Piotr pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:08:00Z
dc.date.available 2020-07-26T17:08:00Z
dc.date.submitted 2015-09-18 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207346
dc.language pol pl
dc.title Mitologizacja tożsamości niepełnosprawnego wśród mieszkańców Krakowa pl
dc.title.alternative Mythologization identity of the disabled among the inhabitants of Cracow pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl We współczesnym świecie na każdym kroku możemy spotkać się z hasłami oraz ideami równości, tolerancji czy też szanowania różnorodności rodzaju ludzkiego. Po wielu latach walk, ruchów społecznych oraz działań na rzecz mniejszości, co raz bardziej zbliżamy się do świata idealnego, bliskiemu wyobrażeniom naszych przodków. Z drugiej strony obecnie trwa kult perfekcji, piękna oraz doskonałości. Owszem hołdujemy odmienność innych lecz czy faktycznie w świecie perfekcji jest miejsce dla osób choćby niepełnosprawnych? Gdzie tak na prawdę według społeczeństwa jest miejsce osób o niepełnej sprawności? Jak postrzegana jest osoba niepełnosprawna i czy jest to obraz prawdziwy? pl
dc.abstract.en In nowaday world in every step we meet with slogans and ideas of equality, tolerance or respect the diversity of the human race . After many years of struggles, social movements and actions for the minorities , which once closer to the ideal world , a close fantasies of our ancestors. On the other hand, it is ongoing cult of perfection, beauty and perfection. Yes, we adhere to differences in others but is actually in a world of perfection is even a place for people with disabilities? Where in fact by society it is to place people with incomplete efficiency ? As seen is a person with a disability and whether it is an image real? pl
dc.subject.pl Niepełnosprawność, tożsamość, mniejszość, wykluczenie, różnice pl
dc.subject.en Disability, identity, minority , exclusion, differences pl
dc.contributor.reviewer Kaszyński, Hubert [SAP11018338] pl
dc.contributor.reviewer Nowak, Piotr pl
dc.affiliation Wydział Filozoficzny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100225-162210 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF5 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy socjologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)