Jagiellonian University Repository

Realizm i fantastyka w powieści Lód Jacka Dukaja

pcg.skipToMenu

Realizm i fantastyka w powieści Lód Jacka Dukaja

Show full item record

dc.contributor.advisor Juszczyk, Andrzej [SAP11017950] pl
dc.contributor.author Gralewska, Ewa pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:06:51Z
dc.date.available 2020-07-26T17:06:51Z
dc.date.submitted 2015-09-22 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207328
dc.language pol pl
dc.title Realizm i fantastyka w powieści Lód Jacka Dukaja pl
dc.title.alternative Realism and science fiction in Lód by Jacek Dukaj pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca składa się z trzech rozdziałów, wstępu i zakończenia. We wstępie rozszerzam znaczenie tytułu pracy i nakreślam jej obszar tematyczny. Rozdział pierwszy to charakterystyka twórczości Jacka Dukaja, a także przegląd najważniejszych recenzji Lodu. W rozdziale drugim staram się zdefiniować pojęcia realizmu i fantastyki, a także wskazać ich najważniejsze funkcje w literaturze. Rozdział trzeci jest w całości poświęcony analizie powieści pod względem kategorii realizmu i fantastyki. Opisuję Lód jako przykład gatunku historii alternatywnej. Omawiam tutaj mechanizmy świata przedstawionego - alternatywną rzeczywistość osadzoną w realiach dziewiętnastowiecznych. Wyszczególniam także elementy fantastyczne takie jak np. lute, tungetyt, ćmiatło. W zakończeniu podsumowuję rozważania na temat powieści i relacji zachodzących pomiędzy realizmem i fantastyką. pl
dc.abstract.en The paper analyzes the fantastic element in Lód by Jacek Dukaj. Concentrating on the function of this element the author could point to its dominance over the realistic methods in the creation of the fictional world. pl
dc.subject.pl realizm, fantastyka, Dukaj, Lód pl
dc.subject.en realism, science fiction, Dukaj, Lód pl
dc.contributor.reviewer Juszczyk, Andrzej [SAP11017950] pl
dc.contributor.reviewer Franczak, Jerzy [SAP11019517] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100207-159956 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy nauczycielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)