Jagiellonian University Repository

Kampania wyborcza i finansowanie wyborów parlamentarnych

pcg.skipToMenu

Kampania wyborcza i finansowanie wyborów parlamentarnych

Show full item record

dc.contributor.advisor Kuca, Grzegorz [SAP11019066] pl
dc.contributor.author Bodora, Karol pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:06:09Z
dc.date.available 2020-07-26T17:06:09Z
dc.date.submitted 2015-09-24 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207317
dc.language pol pl
dc.title Kampania wyborcza i finansowanie wyborów parlamentarnych pl
dc.title.alternative Electon campaign and financing of Parliamentary elections pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl 5 stycznia 2011 roku polski ustawodawca uchwalił Kodeks Wyborczy, kończąc tym samym ponad 20letni okres, w którym polskie prawo wyborcze regulowane było w kilku odrębnych ustawach. Kodeks nie wprowadził przełomowych zmian, a jedynie usystematyzował przepisy kampanii wyborczej i jej finansowania. Zdefiniowano pojęcia agitacji wyborczej i kampanii wyborczej, jednak wciąż pozostały zagadnienia problematyczne i niewyjaśnione. Nieuregulowana jest choćby kwestia ciszy wyborczej na portalach społecznościowych czy wolontariatu w internecie. Zarówno źródła finansowania komitetów, jak i ich wydatki są limitowane i kontrolowane przez państwowy organ wyborczy. System opiera się na zasadzie finansowania kampanii ze środków prywatnych, jednak znaczną rolę odgrywa dotacja podmiotowa z budżetu państwa. Dotacja jest zwrotem wydatków poniesionych przez komitety na kampanię wyborczą. pl
dc.abstract.en On 5th January 2011 Polish legislator passed Election Code, and they finished the twenty-year period, when polish election law was regulated by few acts. New Code has not introduced any groundbreaking changes, but it has systematized regulation of election campaign and it’s financing. Code has defined the term of election agitation and election campaign, but there are problematic and undefined notions yet. However, the issue of election silence on social network or voluntary service in the internet is still unregulated. Sources of financing election committe as well as expenses are limited by law and controlled by electoral state body . Rule of private campaign financing exists in the system, but specific subsidy is important too. Subsidy is reimbursement of expenses by committes during election campaign. pl
dc.subject.pl Kodeks Wyborczy, prawo wyborcze, kampania wyborcza, finansowanie kampanii wyborczej pl
dc.subject.en Election Code, election law, election campaign, financing of Parliamentary elections pl
dc.contributor.reviewer Kuca, Grzegorz [SAP11019066] pl
dc.contributor.reviewer Grzybowski, Marian [SAP11004759] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100195-129331 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)