Jagiellonian University Repository

Informatyzacja administracji skarbowej

pcg.skipToMenu

Informatyzacja administracji skarbowej

Show full item record

dc.contributor.advisor Serwacki, Jerzy [SAP11008933] pl
dc.contributor.author Zuchowicz, Krystian pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:05:08Z
dc.date.available 2020-07-26T17:05:08Z
dc.date.submitted 2016-10-26 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207301
dc.language pol pl
dc.title Informatyzacja administracji skarbowej pl
dc.title.alternative Informatization of tax administration pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Tematyka pracy porusza zagadnienie, które nabiera ogromnego znaczenia w sferze Prawa Podatkowego. Praca ukazuje pełny przekrój zagadnienia, jego ujęcie porównawcze oraz dorobek polskich rozwiązań. Rozpoczyna się od podejścia historyczno - socjologicznego. W drugim rozdziale poruszona jest kwestia najważniejszych pojęć informatycznych. W trzecim rozdziale następuje analiza aktów prawnych. W czwartym rozdziale opisuje działające w Polsce systemy teleinformatyczne w Skarbowości. Piąty rozdział wprowadza analizę porównawczą na tle rozwiązań wybranych Państw Unii Europejskiej. Ostatni szósty rozdział podejmuje zagadnienie środków z Unii Europejskiej związanych z modernizacją systemów Administracji Podatkowej oraz perspektywą możliwej konsolidacji systemów w całej Administracji Podatkowej na tle procedowanej ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. pl
dc.abstract.en The subject of this thesis adressed major important of Tax Law area. Shows full cross-section issues and comparative approach and achievements of Polish solutions. Starts with the historical - sociological approach. In the second chapter are the most important concepts of information. In the third chapter takes the analysis of legal acts. In the fourth chapter describes the operating systems in Poland's Treasury. The fifth chapter introduces a comparative analysis on the background of solutions selected Member The European Union. The last sixth chapter taking the issue of European Union funds in related fields of modernization Tax Administration systems and the prospect of possible systems consolidation across Tax Administration against upcoming National Fiscal Administration Act. pl
dc.subject.pl prawo podatkowe, informatyzacja, Administracja Skarbowa, system, ordynacja podatkowa pl
dc.subject.en tax law, Informatization, Tax Administration, system, polish tax law pl
dc.contributor.reviewer Serwacki, Jerzy [SAP11008933] pl
dc.contributor.reviewer Nita, Adam [SAP11015128] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100178-68803 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)