Jagiellonian University Repository

GU(U)AM : od deklaracji po rzeczywistość

GU(U)AM : od deklaracji po rzeczywistość

Show full item record

dc.contributor.author Król-Mazur, Renata [SAP11018817] pl
dc.date.accessioned 2014-10-09T07:16:07Z
dc.date.available 2014-10-09T07:16:07Z
dc.date.issued 2013 pl
dc.identifier.issn 1230-5057 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/2072
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/legalcode *
dc.title GU(U)AM : od deklaracji po rzeczywistość pl
dc.title.alternative GU(U)AM : from declaration to reality pl
dc.type JournalArticle pl
dc.description.physical 293-325 pl
dc.identifier.weblink http://apcz.pl/czasopisma/index.php/SDR/article/view/SDR.2013.14/7672 pl
dc.subject.pl GU(U)AM pl
dc.subject.pl Federacja Rosyjska pl
dc.subject.pl Unia Europejska pl
dc.subject.pl NATO pl
dc.subject.pl bezpieczeństwo energetyczne pl
dc.subject.pl TRACEA pl
dc.subject.pl INOGATE pl
dc.subject.pl SELEC pl
dc.subject.pl EPS pl
dc.subject.pl Europejska Polityka Sąsiedztwa pl
dc.subject.en GUAM pl
dc.subject.en UE pl
dc.subject.en energy security pl
dc.subject.en Organization for Democracy and Economic Development pl
dc.subject.en Transport Corridor Europe‑Caucasus‑Asia pl
dc.subject.en Intrastate Oil Gas Transport to Europe pl
dc.subject.en Southeast European Law Enforcement Center pl
dc.description.volume 48 pl
dc.identifier.doi 10.12775/SDR.2013.14 pl
dc.identifier.eissn 2353-6403 pl
dc.title.journal Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej pl
dc.language.container pol pl
dc.date.accession 2016-04-29 pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych pl
dc.subtype Article pl
dc.rights.original CC-BY-ND; otwarte czasopismo; ostateczna wersja wydawcy; w momencie opublikowania; 0; pl
dc.identifier.project ROD UJ / P pl
.pointsMNiSW [2013 C]: 10


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 3.0 Polska