Jagiellonian University Repository

Doręczenia w postępowaniu podatkowym

pcg.skipToMenu

Doręczenia w postępowaniu podatkowym

Show full item record

dc.contributor.advisor Serwacki, Jerzy [SAP11008933] pl
dc.contributor.author Piekarz, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:04:45Z
dc.date.available 2020-07-26T17:04:45Z
dc.date.submitted 2015-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207295
dc.language pol pl
dc.title Doręczenia w postępowaniu podatkowym pl
dc.title.alternative Service of documents in tax procedure pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Doręczenia w postępowaniu podatkowym stanowią zagadnienie bardzo szerokie. W pracy podjęto się próby uporządkowania wiedzy na temat tego zagadnienia prawnego. W pierwszej części zostaje omówione szczegółowo pojęcie doręczenia oraz ogólne zasady odnoszące się do niego. Wspomniane zostają podmioty zajmujące się doręczaniem pism. W dalszej części zostają omówione przedmioty oraz podmioty doręczenia. Rozważane są najczęściej występujące problemy na podstawie orzecznictwa sądów administracyjnych. Omówione zostają obszernie doręczenia właściwe oraz doręczenia zastępcze. Poruszona zostaje kwestia skuteczności doręczenia pism. pl
dc.abstract.en Service of documents in tax procedure is a very broad issue. This thesis undertakes an attempt to organize the knowledge about this legal issue. The first part discusses the definition of service in detail, as well as general principles pertaining to it. It mentions legal entities which deal with service of the documents. Further chapters touch on the topic of objects and subjects of service and consider the most common problems on the basis of jurisprudence of the administrative courts.Service proper and substituted service are discussed in great detail. The issue of service’s effectiveness is also addressed. pl
dc.subject.pl prawo podatkowe, postępowanie podatkowe, ordynacja podatkowa, doręczenia, polskie prawo podatkowe, pisma pl
dc.subject.en tax law, tax procedure, delivery, polish tax law pl
dc.contributor.reviewer Serwacki, Jerzy [SAP11008933] pl
dc.contributor.reviewer Nita, Adam [SAP11015128] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100170-111856 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)