Jagiellonian University Repository

Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania

pcg.skipToMenu

Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania

Show full item record

dc.contributor.advisor Serwacki, Jerzy [SAP11008933] pl
dc.contributor.author Krukar, Kamil pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:04:41Z
dc.date.available 2020-07-26T17:04:41Z
dc.date.submitted 2015-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207294
dc.language pol pl
dc.title Klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania pl
dc.title.alternative General Anti-Avoidance Rule pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza instytucji klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania. Głównym celem pracy jest sformułowanie odpowiedzi na pytanie, czy klauzula antyabuzywna jest potrzeba w polskim systemie prawa podatkowego? Praca koncentruje się na przyczynach i sposobach walki z unikaniem opodatkowania, prezentuje historię funkcjonowania klauzul ogólnych przeciwko unikaniu opodatkowania na świecie oraz analizę wprowadzania omawianej instytucji do polskiego prawa podatkowego. W pracy przedstawione są główne problemy z jakimi spotykają się ustawodawcy, próbujący zaimplementować klauzule do lokalnych systemów podatkowych oraz doświadczenia związane z usprawnianiem działania przedmiotowej instytucji. Ostatni rozdział opracowania poświęcony jest ponadto analizie wybranych klauzul funkcjonujących obecnie na świecie. pl
dc.abstract.en The main reason of writing this thesis was to analyze the institution of General Anti-Avoidane Rule, especially to provide the answer to the question,: whether the rule is necessary in polish tax law or not. The main topics of this thesis are reasons of tax avoidance, history of the general anti-avoidance rule over the world and the history of the clause implementation in Poland. The thesis elucidates the most significant problems, which has to be solved in order to introduce the clause to the taxation system and presents the experience of countries on developing the clause performance. The last section concerns the analysis of selected clauses which exist over the world right now. pl
dc.subject.pl podatki, opodatkowanie, unikanie opodatkowania, klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania, klauzula antyabuzywna pl
dc.subject.en tax, taxation, tax avoidance, general anti-avoidance rule, pl
dc.contributor.reviewer Serwacki, Jerzy [SAP11008933] pl
dc.contributor.reviewer Nita, Adam [SAP11015128] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100169-126785 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)