Jagiellonian University Repository

Prawne aspekty finansowania rozwoju gmin w Polsce

pcg.skipToMenu

Prawne aspekty finansowania rozwoju gmin w Polsce

Show full item record

dc.contributor.advisor Serwacki, Jerzy [SAP11008933] pl
dc.contributor.author Firek, Weronika pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:04:37Z
dc.date.available 2020-07-26T17:04:37Z
dc.date.submitted 2015-10-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207293
dc.language pol pl
dc.title Prawne aspekty finansowania rozwoju gmin w Polsce pl
dc.title.alternative Legal aspects of financing the development of municipalities in Poland pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza obowiązujących w Polsce przepisów prawnych warunkujących podejmowanie przez organy władzy lokalnej w gminach działań prorozwojowych. Celem analizy było wyodrębnienie potencjalnych sposobów finansowania rozwoju gmin, które ustawodawca polski zawarł w aktach prawnych obowiązujących na obszarze Polski. Praca ukazała wielość rozwiązań umożliwiających finansowanie rozwoju. Jednocześnie przedstawione zostały nieoczywiste rozwiązania prawne pozytywnie wpływające na procesy rozwojowe. Niestety gminy nie w pełni wykorzystują dostępne prawne sposoby finansowania zadań prorozwojowych. Istnieje wiele rozwiązań prawnych, których potencjalne pozytywne skutki dla rozwoju gmin są marginalizowane zarówno przez teoretyków jak i praktyków. Do wysunięcia takich wniosków doprowadziła analiza wielu prac naukowych, artykułów prasowych oraz tekstów aktów normatywnych. pl
dc.abstract.en The main aim of this master thesis was to analyze Polish legal regulations which enable local governments to undertake pro-development initiative. The purpose of this analysis was to extract potential ways of financing the development of municipalities, which the Polish legislator included in the normative acts, in force currently in the territory of Poland. This master thesis has presented many opportunities of financing development tasks. At the same time, unobvious legal regulations have been presented that positively affect development processes. Unfortunately, municipalities does not fully benefit from the available legal ways of financing the development-oriented tasks. In the Polish law, there are many legal solutions, which potentially could have a positive impact on the development of municipalities but are marginalized by both theorists and practitioners. The conclusions presented above have been drawn based on the analysis of numerous scientific papers, journal articles as well as normative acts. pl
dc.subject.pl Gmina; inwestycje; prawo; rozwój; zadania pl
dc.subject.en municipality, investments, law, development, tasks pl
dc.contributor.reviewer Serwacki, Jerzy [SAP11008933] pl
dc.contributor.reviewer Nita, Adam [SAP11015128] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100168-130551 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)