Jagiellonian University Repository

Uwarunkowania historyczne i etniczne oraz polityka narodowościowa Rosji i ZSRR, a konflikt gruzińsko- abchaski

pcg.skipToMenu

Uwarunkowania historyczne i etniczne oraz polityka narodowościowa Rosji i ZSRR, a konflikt gruzińsko- abchaski

Show full item record

dc.contributor.advisor Madej, Leszek [SAP11019477] pl
dc.contributor.author Pająk, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:03:48Z
dc.date.available 2020-07-26T17:03:48Z
dc.date.submitted 2015-10-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207280
dc.language pol pl
dc.title Uwarunkowania historyczne i etniczne oraz polityka narodowościowa Rosji i ZSRR, a konflikt gruzińsko- abchaski pl
dc.title.alternative Historical and ethnical determinants of the Georgian-Abkhaz conflict and the influence of Russia and the USSR nationalities policy pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Geneza konfliktu gruzińsko-abchaskiego, który na szczególnej sile przybrał w latach 90. ubiegłego stulecia, a kulminacyjnym jego punktem była wojna w 2008 roku wywołany został dążeniami separatystycznymi zamieszkującej Gruzję mniejszości abchaskiej. Jego genezy można szukać już w średniowieczu i w oddzielnym kształtowaniu się terenów współczesnej Abchazji i Gruzji, nie ulega jednak wątpliwości, iż znacząco przybrał on na sile w okresie dominacji na Kaukazie Rosji. Polityka narodowościowa prowadzona najpierw przez Imperium Rosyjskie, a następnie ZSRR odegrała znaczącą rolę w gwałtownym spadku procentowego udziału Abchazów i wzroście procentowego udziału Rosjan w populacji Abchazji, wymieraniu języka abchaskiego, a w konsekwencji kształtowania się coraz silniejszych dążeń niepodległościowych mniejszej, choć silniejszej grupy rdzennych Abchazów, skierowanych przeciw władzom w Tbilisi. Praca ma na celu ukazanie dwóch zasadniczych faktorów, inicjowanych przez stronę rosyjską, które wpłynęły na drastyczną zmianę położenia narodu abchaskiego i jego stosunki z narodem gruzińskim, mowa tutaj o procesie muhadżyrstwa i intensywnej gruzinizacji Abchazji w latach 30- 50 XX w, aż po ukształtowanie się Narodowego Forum Abchazji, które zainicjowało separatystyczne dążenia Abchazji, dalej doprowadzając do wojny gruzińsko-abchaskiej. Praca przygotowana została w oparciu o materiały zarówno polsko, jak i rosyjsko- i angielskojęzyczne, a także w dużej mierze na podstawie własnych badań i obserwacji autora, prowadzonych w Abchazji w 2015 roku. pl
dc.abstract.en The genesis of the Georgian-Abkhazian conflict, intensified at the end of the 20th century which was , one of the bloodiest in the post-Soviet area, remains unresolved. On August 10, 2008, the 2008 War in South Ossetia spread to Abkhazia, where separatist rebels and the Russian air force launched an all-out attack on Georgian forces. In this paper I traced the emergence and evolution of the Georgian—Abkhaz conflict up to the invasion of Abkhazia by Georgian forces. I tried to pinpoint the most crucial events and causative factors, and to infer the likely motives and calculations of the parties to the conflict. There is no doubts, that this conflict has become significantly stronger during the Russian domination on the Caucasus, so this paper is an analytical narrative, subdivided into the following seven periods: 1) The period before the Russian occupation of Abkhazia (up to 1810);2) The tsarist period (1810—1917);3) The period of independent Georgia (1917—1921);4) The early Soviet period (1921—1936);5) The period of the Stalin--Beria terror (December 1936—19536) The post-Stalin period (1953—1985);7) The period of perestroika and post-Soviet transition (1986—August 1992).Nationalities policy pursued first by the Russian Empire and then the Soviet Union played a significant role in the rapid decrease in the percentage of Abkhazians and increase the percentage of Russians in the population of Abkhazia. It is important to emphasize, that these factors initiated by the Russian side (for example the extinction of the Abkhazian language) consequently led to creation stronger and stronger aspirations for independence and to hate Georgia. In this paper was particularly highlighted two essential factors, initiated by the Russian side, which contributed to the drastic change in the position of the Abkhazian nation and their relations with the Georgian people, it means: deportations and intensive soviet demographic engineering in Abkhazia. This papaer has been prepared on the basis of materials of both Polish, Russian and English documents, and also largely based my own research and observations, conducted in Abkhazia in 2015. pl
dc.subject.pl Abchazja, wojna abchasko-gruzińska, Zakaukazie, konflikty zbrojne, polityka narodowościowa, Gruzja, pl
dc.subject.en Abkhazia, The Abkhaz-Georgian war, Transcaucasia, military conflicts, nationalities policy, Georgia pl
dc.contributor.reviewer Gordziejew, Jerzy [SAP11018624] pl
dc.contributor.reviewer Madej, Leszek [SAP11019477] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100155-135588 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy rosjoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)