Jagiellonian University Repository

Artykuły wstępne w księgach liturgicznych, jako źródło wiedzy dla celebransów w metropolii kijowskiej w XVI-XVII w.

Artykuły wstępne w księgach liturgicznych, jako ...

Show full item record

dc.contributor.author Nowak, Alicja [SAP11016647] pl
dc.contributor.editor Rudejko Wasyl pl
dc.date.accessioned 2016-02-10T13:29:07Z
dc.date.available 2016-02-10T13:29:07Z
dc.date.issued 2015 pl
dc.identifier.isbn 978-966-2778-50-2 pl
dc.identifier.uri http://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/20727
dc.language pol pl
dc.rights Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/legalcode *
dc.title Artykuły wstępne w księgach liturgicznych, jako źródło wiedzy dla celebransów w metropolii kijowskiej w XVI-XVII w. pl
dc.title.alternative Introductions in liturgical books as source of celebrans’ teaching in The Kievan Metropolitanate in 16th-17th century pl
dc.type BookSection pl
dc.pubinfo Lwów : Wydawnictwo Ukraińskiego Katolickiego Uniwersytetu pl
dc.description.physical 26-42 pl
dc.abstract.pl W XVI -XVII w. w metropolii kijowskiej w związku z powstaniem pierwszych typografii pojawiły się drukowane księgi cerkiewne, a wraz z nimi dostępniejsze stały się zamieszczone w nich nauki dla kapłanów. Zwłaszcza w pozycjach liturgicznych (służebnikach, trebnikach) umieszczano cenne z punktu widzenia odnowy życia duchowego dodatki dla kapłanów: liczne przedmowy, dedykacje, posłowia i dodatkowe artykuły. Były one mocno związane z lokalną liturgiczną praktyką i obrzędem oraz religijnym, duchowym i kulturalnym życiem w metropolii, stanowiły cenne źródło wiedzy użytecznej dla kapłanów. pl
dc.abstract.en In the 16th and 17th centuries teachings for priests in the Metropolitanate of Kiev became more accessible due to appearance of the first typographies. Especially the teachings from editions in church books were distributed with a help of print. Liturgiarions, euchologions, nomocanons and other items of a liturgical and church use, often preceded by more than one foreword, additional "words", with an afterword were somehow a "natural environment" of the occurrence of these teachings. They are strongly related to the local liturgical and ritual practice, religious, spiritual and cultural life and are a source of much valuable information for priests. pl
dc.subject.pl księga pl
dc.subject.pl liturgia pl
dc.subject.pl nauka pl
dc.subject.pl kapłan pl
dc.subject.en book pl
dc.subject.en lithurgy pl
dc.subject.en teaching pl
dc.subject.en priest pl
dc.description.series Ad fontes liturgicos; 5 pl
dc.description.points 8 pl
dc.description.publication 1 pl
dc.description.conftype international pl
dc.title.container Літургійні коментарі як джерело літургіології = Lìturgìjnì komentarì âk džerelo lìturgìologïï pl
dc.language.container ukr pl
dc.participation Nowak, Alicja: 100%; pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych : Katedra Ukrainoznawstwa pl
dc.subtype ConferenceProceedings pl
dc.conference Ad fontes liturgicos. Літургійні коментарі як джерело літургіології; 2014-10-23; 2014-10-24; Lwów; Ukraina; ; ; ; pl
dc.rights.original bez licencji pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska Except where otherwise noted, this item's license is described as Udzielam licencji. Uznanie autorstwa 3.0 Polska