Jagiellonian University Repository

Żywotność zarodków oraz zdolność kiełkowania nasion Rudbeckia laciniata L. gatunku inwazyjnego w Polsce

pcg.skipToMenu

Żywotność zarodków oraz zdolność kiełkowania nasion Rudbeckia laciniata L. gatunku inwazyjnego w Polsce

Show full item record

dc.contributor.advisor Kościńska-Pająk, Maria [SAP11009134] pl
dc.contributor.author Socha, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:03:36Z
dc.date.available 2020-07-26T17:03:36Z
dc.date.submitted 2015-09-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207277
dc.language pol pl
dc.title Żywotność zarodków oraz zdolność kiełkowania nasion Rudbeckia laciniata L. gatunku inwazyjnego w Polsce pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Rudbeckia laciniata występuje obficie na terenie Polski i jest zaliczana do gatunków inwazyjnych. Wstępne badania embriologiczne tego taksonu wykazały zróżnicowanie przebiegu megasporogenezy oraz obecność woreczków zalążkowych z degenerującym aparatem jajowych lub całkowicie pozbawionych aparatu jajowego Celem niniejszej pracy była ocena żywotności zarodków wypreparowanych z nasion okazów Rudbeckia laciniata rosnących na stanowisku naturalnym w Alwerni i na polu doświadczalnym w Modlnicy, a także określenie zdolności kiełkowania nasion. Do oceny żywotności zarodków wykorzystano test terazolinowy i test indygokarminowy. Wyniki testu tetrazolinowego oraz indygokarminowego wykazały wysoką żywotność zarodków wypreparowanych z nasion roślin rosnących w Alwerni oraz zróżnicowaną, w zależności od zastosowanego testu, żywotność nasion roślin rosnących w Modlnicy. pl
dc.abstract.en The Rudbeckia laciniata species is abundant in Poland and is regarded as an invasive species. Preliminary embryological studies showed differences in the course of megasporogenesis and the presence of embryo sacs with degenerating egg apparatus or without the egg apparatus. The aim of this study was to evaluate the viability of embryos dissected from the seeds of Rudbeckia laciniata specimens growing in a natural habitat in Alwernia and on an experimental field in Modlnica, as well as, the investigation of seeds germination. The viability of embryos was examined with the use of tetrazolium and indigo carmine tests. Both tests showed high viability of embryos dissected from the seeds of the plants growing in Alwernia. Whereas the viability of seeds from plants growing in Modlnica varied, depending on the test used. pl
dc.subject.pl Rudbeckia laciniata, test tetrazolinowy, test indygokarminowy, żywotność zarodków pl
dc.subject.en Rudbeckia laciniata, tetrazolium test , indygo carmine test , viability of embryos pl
dc.contributor.reviewer Kościńska-Pająk, Maria [SAP11009134] pl
dc.contributor.reviewer Słomka, Aneta [SAP11020210] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100152-167520 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy - ochrona przyrody pl
dc.fieldofstudy biologia i geologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)