Jagiellonian University Repository

Uznanie administracyjne

pcg.skipToMenu

Uznanie administracyjne

Show full item record

dc.contributor.advisor Woś, Tadeusz [SAP11005380] pl
dc.contributor.author Kolber, Anna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:03:05Z
dc.date.available 2020-07-26T17:03:05Z
dc.date.submitted 2015-09-23 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207269
dc.language pol pl
dc.title Uznanie administracyjne pl
dc.title.alternative Administrative recognition pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca magisterska skupia uwagę na zagadnieniach związanych z instytucją uznania administracyjnego. W pierwszym rozdziale omówiona została istota uznania administracyjnego. W drugim rozdziale przeanalizowano drogę rozwojową uznania. W następnej kolejności zostały omówione formy upoważnienia do uznania. Kwestia ta jest niezwykle ważna, gdyż upoważnienie do uznania powinno być w każdym przypadku wyrażone w przepisach prawa. Na uwagę zasługuje również kwestia pojęć nieostrych. Kolejny rozdział poświęcony został obszernej tematyce związanej z granicami uznania. Ostatni rozdział porusza kwestię kontroli decyzji uznaniowych. pl
dc.abstract.en The Master’s thesis aims at focusing on same problems connected with an administrative recognition. The first chapter presents the essence of a discretion and another basic concepts. The second chapter describes the development of institution of discretion throughout the centuries. Another question touched upon in MA thesis deal with the forms of authorization for administrative recognition. This issue is extremely important. Such authorization must be clear, direct and always included in to a legal act. Also worthy of note is the problem of so-called „fuzzy notions”. Next chapter presents the limits of administrative discretion. The last chapter presents the issue of control over discretionary decisions. pl
dc.subject.pl uznanie administracyjne, upoważnienie do uznania administracyjnego, władza dyskrecjonalna, określenia nieostre pl
dc.subject.en administrative recognition, authorization for administrative recognition, discretionary power, fuzzy notions pl
dc.contributor.reviewer Woś, Tadeusz [SAP11005380] pl
dc.contributor.reviewer Klonowski, Kamil [SAP11017395] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100143-111923 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)