Jagiellonian University Repository

Jak zrobić zakupy w Sieci? Projekt szkolenia dla seniorów na przykładzie wybranych serwisów internetowych

pcg.skipToMenu

Jak zrobić zakupy w Sieci? Projekt szkolenia dla seniorów na przykładzie wybranych serwisów internetowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Cisek, Sabina [SAP11013900] pl
dc.contributor.author Tomaszewska, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:02:31Z
dc.date.available 2020-07-26T17:02:31Z
dc.date.submitted 2015-09-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207260
dc.language pol pl
dc.title Jak zrobić zakupy w Sieci? Projekt szkolenia dla seniorów na przykładzie wybranych serwisów internetowych pl
dc.title.alternative How to do online shopping? A project of training for the senior citizens based on selected websites. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Przedmiotem pracy licencjackiej jest projekt szkolenia tematycznego dla seniorów pod tytułem Jak zrobić zakupy w Sieci?, obejmującego procesy oraz pojęcia związane z zakupami przez Internet. Celem projektu jest zaplanowanie organizacji szkolenia, aby zapoznać odbiorców z wybranym zagadnieniem. Projekt przeznaczony jest dla osób prowadzących szkolenia, aby mogły na podstawie wybranych serwisów internetowych (Allegro, Empik, SeniorSklep), nauczyć seniorów robienia zakupów przez Internet. Grupę docelową stanowią kobiety i mężczyźni powyżej 65 roku życia, którzy poznali podstawy związane z obsługą komputera, korzystali już wcześniej z Internetu, posiadają pocztę elektroniczną oraz elektroniczne konto bankowe. Projekt może być wykorzystany w bibliotekach, które posiadają w swoich zbiorach publikacje związane z robieniem zakupów w Sieci oraz w których zaobserwowano zainteresowanie seniorów tym tematem. Oczywiście, żeby kurs mógł się odbyć w bibliotece, musi zostać zapewnione odpowiednie pomieszczenie szkoleniowe. Nowatorski w projekcie jest wybór grupy docelowej w kontekście tematyki szkolenia. pl
dc.abstract.en The subject of this thesis is a thematic training project for senior citizens, entitled How to do online shopping? The purpose of the project is to plan organization and content of such a training course, including processes and concepts related to online shopping. The project is designed for trainers to enable them to teach seniors about online shopping, basing on the three selected websites (Allegro, Empik, SeniorSklep). The target group is made of women and men over 65 years of age, who know some computer basics, have already used the Internet and possess electronic mail and electronic bank accounts. The project can be used in libraries, having in their collections publications related to online shopping and where some interest by seniors in that topic has already been observed. Naturally, if the course is to be held in a library, an adequate training room must be provided. The innovative element in this project is the selection of target group in the context of proposed training programme. pl
dc.subject.pl Handel elektroniczny, Internet, seniorzy, szkolenie pl
dc.subject.en E-commerce, Internet, senior citizens, training pl
dc.contributor.reviewer Babik, Wiesław [SAP11015751] pl
dc.contributor.reviewer Cisek, Sabina [SAP11013900] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100134-115965 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy informacja naukowa i bibliotekoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)