Jagiellonian University Repository

Stereotipi sull’Italia e sugli italiani nei film d’amore americani ambientati in Italia sull’esempio di Sotto il sole della Toscana

pcg.skipToMenu

Stereotipi sull’Italia e sugli italiani nei film d’amore americani ambientati in Italia sull’esempio di Sotto il sole della Toscana

Show full item record

dc.contributor.advisor Gurgul, Monika [SAP11013630] pl
dc.contributor.author Mazgaj, Paulina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T17:01:34Z
dc.date.available 2020-07-26T17:01:34Z
dc.date.submitted 2015-09-11 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207245
dc.language ita pl
dc.subject.other stereotipo, favola, film, commedia, Italia pl
dc.title Stereotipi sull’Italia e sugli italiani nei film d’amore americani ambientati in Italia sull’esempio di Sotto il sole della Toscana pl
dc.title.alternative Stereotypowy obraz Włoch i Włochów w amerykańskich komediach miłosnych, których akcja rozgrywa się we Włoszech na podstawie filmu Pod słońcem Toskanii pl
dc.title.alternative Stereotypes about Italy and Italians in American romantic comedy movies which take place in Italy on example of the movie Under the Tuscan Sun pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca licencjacka skupia się na analizie stereotypów, elementów schematycznych i zaczerpniętych z bajek obecnych w amerykańskich komediach miłosnych na przykładzie filmu Pod słońcem Toskanii . We wstępie informuję o tematyce mojej pracy oraz podaję jej strukturę. W pierwszym rozdziale skupiam się na zdefiniowaniu pojęcia stereotyp, podaniu jego znaczenia i funkcji w życiu codziennym oraz w filmie. Przedstawiam rozwój stereotypów dotyczących Włoch i Włochów, który rozpoczął się wraz z Grand Tour i emigracją Włochów do Stanów Zjednoczonych. Następnie wymieniam te najpopularniejsze, występujące zwłaszcza w filmach amerykańskich. W drugim rozdziale analizuję wybrany przeze mnie film posiłkując się odniesieniami do dwóch innych filmów: Listy do Julii i Jedz módl się kochaj. Stereotypy, elementy bajkowe i powtarzające się ukazuję na podstawie konkretnych scen z filmów dzieląc je na kategorie odpowiadające różnym aspektom życia. We wnioskach podkreślam, że wiele filmów, zwłaszcza amerykańskich jest przepełnionych stereotypami. Obecnych jest też wiele schematów i elementów charakterystycznych dla bajek. pl
dc.abstract.en This Bachelor's thesis is focused on the analysis of stereotypes and schematic elements from fairy tales which are present especially in American romantic comedy movies on the example of the Under the Tuscan Sun. In the preface I inform about my thesis and it's structure. In the first chapter I focus on definition of the stereotype, it’s meaning and function in everyday life and in the movies. I present the development of stereotypes about Italy and Italians, which has started with the Grand Tour and the emigration of Italians to the United States. Then I write about the most common, occurring particularly in American movies. In the second chapter I analyze selected movie using references to two others: Letters to Juliet and Eat Pray Love. I describe stereotypes, elements of fairytales and patterns present in these movies using quotations presenting few scenes. Stereotypes are divided into categories corresponding to different aspects of life. The conclusions emphasize that many movies, especially American romantic comedy movies contain stereotypes. They present also schemes and elements characteristic for fairy tales. pl
dc.abstract.other La mia tesi tratta dell’immagine dell’Italia e degli italiani mostrata dal cinema americano, sopratutto nei film di genere commedia romantica. Presento stereotipi ed elementi presi dalle favole nell’esempio del film Sotto il sole della Toscana e altri due: Letters to Juliett e Mangia prega ama che raccontano storie ambientate in Italia. All’inizio spiego il significato del termine stereotipo e nomino i ruoli che svolge nella società e nel film. Descrivo la storia e lo sviluppo degli stereotipi sull”Italia e sugli italiani che nascono con il Grand Tour e emigrazione italiana. Dopo presento stereotipi molto popolari sopratutto negli Stati Uniti. La seconda parte della mia tesi è dedicata all’analisi dei film e di stereotipi che essi contengono. Gli stereotipi sono divisi secondo le aree della vita e presentati con le citazioni. Alla fine sottolineo che molti film americani di genere commedia sono pieni di stereotipi ed elementi presi dalle favole che si ripetono. pl
dc.subject.pl stereotyp, bajka, film, komedia, Włochy pl
dc.subject.en stereotype, fairytale, movie, comedy, Italy pl
dc.contributor.reviewer Gurgul, Monika [SAP11013630] pl
dc.contributor.reviewer Surma-Gawłowska, Monika [SAP11016082] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100119-160504 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia włoska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)