Jagiellonian University Repository

Psychospołeczne uwarunkowania poczucia sensu życia u osób w okresie późnej dorosłości

pcg.skipToMenu

Psychospołeczne uwarunkowania poczucia sensu życia u osób w okresie późnej dorosłości

Show full item record

dc.contributor.advisor Jasiecka, Dorota [SAP11004518] pl
dc.contributor.author Salitra, Sylwia pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:57:44Z
dc.date.available 2020-07-26T16:57:44Z
dc.date.submitted 2015-09-17 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207185
dc.language pol pl
dc.title Psychospołeczne uwarunkowania poczucia sensu życia u osób w okresie późnej dorosłości pl
dc.title.alternative Psychosocial conditions of sense of life among elderly people pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Zasadniczym celem poniższego opracowania było przedstawienie psychospołecznych uwarunkowań poczucia sensu życia u osób w okresie późnej dorosłości. Analiza została oparta na badaniu przeprowadzonym w latach 90. XX wieku przez zespół badaczy pod kierownictwem dr hab. D. Jasieckiej, prof.UJ. Całość pracy podzielona jest na dwie zasadnicze części: teoretyczną i empiryczną. Pierwsza z nich opisuje aktualny stan wiedzy w zakresie starzenia się i jakości życia w grupie osób starszych, po 60. roku życia. W części empirycznej podjęta została analiza uzyskanych w badaniu rezultatów. Poczucie sensu życia u osób w podstawowej grupie badanej (po 60. roku życia) i grupie porównawczej (między 50 i 59 rokiem życia) zostało przeanalizowane w kontekście kilku zmiennych, między innymi: wykształcenia, miejsca zamieszkania, zatrudnienia, poczucia koherencji, poczucia kontroli, samooceny, wykorzystywanego stylu obrony i radzenia sobie ze stresem.W zakresie metodologii analiza została oparta o wyniki następujących testów: Test Sensu Życia (PLT), Kwestionariusz Radzenia Sobie w Sytuacjach Stresowych (CISS), Kwestionariusz Stylów Obronnych (DSQ 40), Kwestionariusz Orientacji Życiowej (SOC 29), Kwestionariusz PK-4 i Skalę Samooceny SES. pl
dc.abstract.en The main subject of this study was to show the psychosocial conditions which may affect the sense of the meaning in life among elderly adults. The analysis is based on the study made in the late 90s by the D. Jasiecka team. The whole study is divided in two main parts: theoretical and empiric one. The first part describes contemporary level of knowledge in the field of ageing and a quality of life in the group of 60-year-old and older people. The empiric part of the study is the analysis of the results. The meaning in life of the people from the experimental group (people over 60) and the control group (50-59-year-old) is shown in a context of several variables including: education, place of living, employment, a sense of coherence, a sense of control, self-esteem, defence styles and stress coping strategies. The methodology of the study is based on the results of the several tests: PLT, CISS, DSQ 40, SOC 29, PK-4 and SES. pl
dc.subject.pl sens życia, późna dorosłość, starość, starzenie się, jakość życia, psychospołeczny, psychologiczny, społeczny, uwarunkowania pl
dc.subject.en sense of life, meaning of life, elderly adults, late adulthood, old age, ageing, quality of life, psychosocial, psychological, social, conditions pl
dc.contributor.reviewer Wasilewska, Monika [SAP11015433] pl
dc.contributor.reviewer Jasiecka, Dorota [SAP11004518] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100049-127700 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.fieldofstudy psychologia stosowana pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)