Jagiellonian University Repository

Wybrane sposoby optymalizacji podatku od towarów i usług

pcg.skipToMenu

Wybrane sposoby optymalizacji podatku od towarów i usług

Show full item record

dc.contributor.advisor Brzeziński, Bogumił [SAP11115708] pl
dc.contributor.author Chmiel, Wacław pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:57:02Z
dc.date.available 2020-07-26T16:57:02Z
dc.date.submitted 2015-10-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207174
dc.language pol pl
dc.title Wybrane sposoby optymalizacji podatku od towarów i usług pl
dc.title.alternative Selected methods of value added tax optimization pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem pracy magisterskiej są wybrane zagadnienia podatku od towarów i usług, które rozpatrywać można w kontekście szeroko pojętej optymalizacji podatkowej. Praca dyplomowa skupia się głównie na mechanizmie odliczania podatku naliczonego od podatku należnego oraz tzw. ulgi na złe długi w podatku od towarów i usług. Przedstawione zostają także stanowiska sądów oraz organów podatkowych dotyczących kluczowych kwestii poruszanych w zakresie optymalizacji podatku od towarów i usług. pl
dc.abstract.en The subject of this master thesis are selected issues of the tax on goods and services (value added tax), which can be considered in the context of tax optimization. The thesis is focused mainly on the mechanism of deduction of input tax from output tax, as well as on bad debt allowance in value added tax. It also includes courts and tax authorities standings on the key issues raised in the scope of value added tax optimization. pl
dc.subject.pl VAT, Podatek od towarów i usług, Optymalizacja podatkowa, Odliczanie podatku naliczonego, Ulga na złe długi, pl
dc.subject.en VAT, Value added tax, Tax optimization, Deduction of input tax, Bad debt allowance pl
dc.contributor.reviewer Brzeziński, Bogumił [SAP11115708] pl
dc.contributor.reviewer Pustuł, Jowita [SAP11019064] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100037-129067 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)