Jagiellonian University Repository

Zamek Książ i jego wojenna „tajemnica”. Atrakcja turystyczna czy miejsce upamiętnienia

pcg.skipToMenu

Zamek Książ i jego wojenna „tajemnica”. Atrakcja turystyczna czy miejsce upamiętnienia

Show full item record

dc.contributor.advisor Maj, Małgorzata [SAP11007284] pl
dc.contributor.author Kuliczkowska, Agata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:56:12Z
dc.date.available 2020-07-26T16:56:12Z
dc.date.submitted 2015-09-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207161
dc.language pol pl
dc.title Zamek Książ i jego wojenna „tajemnica”. Atrakcja turystyczna czy miejsce upamiętnienia pl
dc.title.alternative "Zamek Książ" and his wartime "mystery". Tourist attraction or place of commemoration. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Przedmiotem mojego zainteresowania jest owiana „tajemnicą” historia podziemi powstałych w Sudetach w ramach tajnego planu III Rzeszy, znanego pod kryptonimem Riese (Olbrzym), w tym zwłaszcza tych usytuowanych pod Zamkiem Książ. Zasadnicze pytanie, na jakie staram się odpowiedzieć, to na ile Zamek Książ i jego podziemia przyciągają dzisiaj zwiedzających jako miejsce związane z martyrologią Polaków ( „miejsce upamiętniania” ) czy ewentualnie przedwojenną historią tego zabytku, a na ile jest to atrakcja turystyczna (w ramach tzw. turystyki militarnej) przede wszystkim ze względu na tajemniczy system podziemnych grot i korytarzy wydrążonych przez Niemców w czasie II wojny. W pracy wykorzystuję kilka rodzajów źródeł. Przedstawiając fakty historycznie poświadczone, dotyczące Zamku Książ i kompleksu Riese, odwołuję się do kilku opracowań jakie na ten temat powstały. Starając się prześledzić „legendowe” wersje historii zamku i „tajemnicy” z nim związanej analizuję treść opracowań popularnych, przewodników oraz informacji przekazywanych na ten temat w mediach. Zebrałam także materiał przeprowadzając rozmowy z mieszkańcami oraz osobami związanymi z zawodowo z tym miejscem. Uzupełniają to wyniki obserwacji uczestniczącej, ponieważ w charakterze uczestnika wycieczki z przewodnikiem odbyłam dwie „podróże” podziemnymi korytarzami udostępnianymi zwiedzającym. pl
dc.abstract.en The subject of my interest is shrouded in "mystery" story of the underworld created in the Sudetenland as part of a secret plan of the Third Reich, known under the codename Riese (The Giant), especially those located under the Zamek Książ. The crucial question, to which I am trying to answer is how Zamek Książ and its underground attract today visitors as a place associated with the martyrdom of Poles ("place of remembrance"), or possibly prewar history of this monument, and to what extent a tourist attraction (in the so-called tourism military), mainly due to a mysterious system of underground caves and tunnels hollowed by the Germans during World War II. At work I use several types of sources. Presenting the facts historically attested, on Zamek Książ and the complex Riese, I refer you to several studies on the subject arose. In an attempt to trace the legendary versions of the history of the castle and the "mystery" of the ensuing studies analyze the content of popular guides and information provided on this topic in the media. Also I gathered material by conducting interviews with residents and persons associated with working with this place. Complement the results of participant observation as a participant in a guided tour made two "travel" underground passages made available to the public. pl
dc.subject.pl Zamek Książ, Riese, Olbrzym, II Wojna Światowa, Wałbrzych, Sztolnie Dolnego Śląska, Strażnicy, "Złoty pociąg", Tajemnica pl
dc.subject.en Zamek Książ, Riese, Giant, World War II, Walbrzych, Drifts Lower Silesia, The guards "Gold Train", Mystery pl
dc.contributor.reviewer Trebunia-Staszel, Stanisława [SAP11017942] pl
dc.contributor.reviewer Maj, Małgorzata [SAP11007284] pl
dc.affiliation Wydział Historyczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100024-163224 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WH3 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy etnologia i antropologia kulturowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)