Jagiellonian University Repository

Kreacje Zbigniewa Cybulskiego w adaptacjach filmowych polskiej prozy współczesnej (na przykładzie Popiołu i diamentu Andrzeja Wajdy oraz Salta Tadeusza Konwickiego)

pcg.skipToMenu

Kreacje Zbigniewa Cybulskiego w adaptacjach filmowych polskiej prozy współczesnej (na przykładzie Popiołu i diamentu Andrzeja Wajdy oraz Salta Tadeusza Konwickiego)

Show full item record

dc.contributor.advisor Fazan, Jarosław [SAP11016738] pl
dc.contributor.author Zaczyk, Edyta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:55:07Z
dc.date.available 2020-07-26T16:55:07Z
dc.date.submitted 2015-09-11 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207144
dc.language pol pl
dc.title Kreacje Zbigniewa Cybulskiego w adaptacjach filmowych polskiej prozy współczesnej (na przykładzie Popiołu i diamentu Andrzeja Wajdy oraz Salta Tadeusza Konwickiego) pl
dc.title.alternative Zbigniew Cybulski's creations in the film adaptations of contemporary Polish prose (based on Popiół i diament by Andrzej Wajda and Salto by Tadeusz Konwicki) pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Zbigniew Cybulski to jeden z najwybitniejszych polskich aktorów filmowych. To niekwestionowana ikona kina, autorytet dla wielu aktorów. Zagrał w wielu docenionych zarówno przez widzów, jak i krytykę filmach, w tym w adaptacjach filmowych polskiej prozy, m.in. Popiele i diamencie Andrzeja Wajdy oraz Salcie Tadeusza Konwickiego. Stworzył zapadające w pamięć kreacje filmowych bohaterów, które, choć bardzo się od siebie różnią, mają też i wspólne cechy- charakterystyczne dla samego Cybulskiego. Nieoczywisty styl gry aktorskiej i zaangażowanie w pracę sprawiły, że, mimo upływu lat, wyraziste role Macieja Chełmickiego oraz Kowalskiego- Malinowskiego są wciąż odkrywane przez młodych widzów. pl
dc.abstract.en Zbigniew Cybulski is one of the most outstanding Polish film actors. It is undisputed icon of cinema, authority for many actors. He played in many appreciated both by audiences and critics films, including the film adaptations of Polish prose, inter alia Popiół i diament by Andrzej Wajda and Salto by Tadeusz Konwicki. He created memorable film characters which are very different from each other, but have common features - specific for Cybulski. As a result of his orginal style of acting and involvement in work his role of Maciej Chełmicki and Kowalski-Malinowski are still interesting even for younger viewer. pl
dc.subject.pl Zbigniew Cybulski, Popiół i diament, Andrzej Wajda, Salto, Tadeusz Konwicki, Maciej Chełmicki, Kowalski- Malinowski, adaptacja, aktorstwo pl
dc.subject.en Zbigniew Cybulski, Popiół i diament, Andrzej Wajda, Salto, Tadeusz Konwicki, Maciej Chełmicki, Kowalski- Malinowski, adaptation, acting pl
dc.contributor.reviewer Zajas, Krzysztof [SAP11115529] pl
dc.contributor.reviewer Fazan, Jarosław [SAP11016738] pl
dc.affiliation Wydział Polonistyki pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-100006-163584 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WP4 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy nauczycielska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)