Jagiellonian University Repository

Zasada szybkości postępowania administracyjnego oraz jej gwarancje procesowe

pcg.skipToMenu

Zasada szybkości postępowania administracyjnego oraz jej gwarancje procesowe

Show full item record

dc.contributor.advisor Woś, Tadeusz [SAP11005380] pl
dc.contributor.author Krężelewska, Patrycja pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:53:55Z
dc.date.available 2020-07-26T16:53:55Z
dc.date.submitted 2015-10-07 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207125
dc.language pol pl
dc.title Zasada szybkości postępowania administracyjnego oraz jej gwarancje procesowe pl
dc.title.alternative The principle of promptitude of administrative procedure and its process guarantees pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca dotyczy zasady szybkości postępowania w postępowaniu administracyjnym. W pracy omówiono znaczenie tej zasady oraz scharakteryzowano podstawowe instytucje w polskim systemie prawa, które mają na celu umożliwienie egzekwowania tej zasady. W rozdziale I  pracy omówiono pojęcie szybkości postępowania oraz wskazano znaczenie tego pojęcia dla sprawnego postępowania. Przedmiotem analizy przedstawionej w rozdziale II są przejawy nierespektowania zasady szybkości postępowania. W rozdziale III i IV omówiono mechanizmy prawne, jakie ustawodawca stworzył, aby dbać o respektowanie zasady szybkości postępowania. W ostatniej części pracy dokonano podsumowania aktualnego stanu prawnego. Podjęto również próbę oceny obecnych unormowań. pl
dc.abstract.en The subject of the work is the principle of promptitude of administrative procedure and its process guarantees. The aim of the work is presentation of the importance of the principle and analysis of the basic institutions which are introduced to enable enforcement of this principle. Chapter I presents the definition of the principle of promptitude and the reason for which this in one of the most important legal rule. The subject of the chapter II is to analyze possible manifestations of breaches of the principles. Chapter II and IV discusses process guarantees. The last part contains assessment of current legal institutions. pl
dc.subject.pl zasada prawna, szybkość, naruszenie, gwarancje procesowe, postępowanie administracyjne pl
dc.subject.en legal principle, promptitude, breach of principle, process guarantees, administrative procedure pl
dc.contributor.reviewer Woś, Tadeusz [SAP11005380] pl
dc.contributor.reviewer Kamiński, Marcin [SAP13016456] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99987-78570 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy administracja pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)