Jagiellonian University Repository

L'Italia e gli italiani visti con gli occhi di Beppe Severgnini e Tim Parks.

pcg.skipToMenu

L'Italia e gli italiani visti con gli occhi di Beppe Severgnini e Tim Parks.

Show full item record

dc.contributor.advisor Gurgul, Monika [SAP11013630] pl
dc.contributor.author Sieradzka, Agnieszka pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:53:40Z
dc.date.available 2020-07-26T16:53:40Z
dc.date.submitted 2015-10-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207121
dc.language ita pl
dc.subject.other steretipo, immagine, differenze culturali, Tim Parks, Beppe Severgnini pl
dc.title L'Italia e gli italiani visti con gli occhi di Beppe Severgnini e Tim Parks. pl
dc.title.alternative Obraz Włoch i Włochów na podstawie wybranych utworów Beppe Severgniniego i Tima Parksa. pl
dc.title.alternative Italy and Italians seen by Beppe Severgnini and Tim Parks. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl W swojej pracy starałam się zdefiniować pojęcie stereotypu, biorąc pod uwagę wszystkie funkcje, które spełnia on w danym społeczeństwie. Jest to konstrukcja myślowa, zawierająca uproszczony schemat dotyczący ludzi, grup społecznych lub zjawisk, którą bardzo łatwo zapamiętać.Następnie chciałam zbadać relacje pomiędzy kulturą włoską i anglosaską począwszy od XVIII wieku, tak by zobaczyć jak zmieniał się obraz Włochów na przestrzeni wielu lat. Ponadto chciałam poznać szerzej tło historyczne i kulturowe, z którego wywodzą się obydwaj pisarze analizowani w mojej pracy.W następnej kolejności przeanalizowałam teksty dot. włoskiej mentalności, napisane przez Beppe Severgniniego i Tima Parksa, tak by zobaczyć jaki jest obecny obraz Włoch i Włochów. Obydwaj autorzy skupili się na różnych aspektach włoskiego życia, opierając się w głównej mierze na swoich doświadczeniach i różnicach kulturowych pomiędzy poszczególnymi nacjami. Śledząc ich utwory miałam okazję przekonać się na czym tak naprawdę polega literatura non-fiction i jakie są jej główne cechy. pl
dc.abstract.en The thesis describes the definition of stereotype taking into consideration all its functions within society. The most common definition is the one about an oversimplified image of a particular type of person, social group or phenomenon, which is easy to be recognized.Then I wanted to investigate the relation between Italian and the Anglo-saxon culture from XVIII century to see how the image of Italy and Italians has changed over the years. In addition I was willing to get to know about a historical and cultural backgroung of the two authors, analyzed in my thesis.Furthermore I went through the books of Beppe Severgnini and Tim Parks regarding the Italian mentality to see what is the actual image of Italy and Italians. Both writers focused on different aspects of the Italian life, taking into consideration their experience and the cultural differences. Analyzing their books I had the possibility to explore the literary genre - the non-fiction novel. pl
dc.abstract.other Nel corso del mio lavoro ho cercato di inquadrare la nozione di stereotipo prendendo in considerazione tutte le funzioni che esso svolge in una comunità sociale. Si tratta di un’immagine semplificata e schematica delle persone, dei gruppi sociali o dei rapporti sociali che possa essere facilmente riconosciuta tramite le sue caratteristiche distintive. Successivamente ho voluto indagare su quali fossero i rapporti tra la cultura italiana e quella anglosassone a partire dal XVIII secolo, per vedere come si trasformava l’immagine degli italiani nel corso degli anni. Lo scopo era anche quello di avere una visione più ampia del contesto storico-culturale da cui provengono entrambi gli autori analizzati in questo lavoro. In seguito ho tentato di analizzare i testi riguardanti la mentalità italiana, scritti da Beppe Severgnini e Tim Parks per vedere come sia l’immagine attuale degli italiani e dell’Italia. I due autori si sono concentrati su diversi aspetti della vita italiana, prendendo in considerazione la propria esperienza e le eventuali differenze culturali con altre nazioni. Analizzando i loro testi, ho avuto modo di osservare in cosa consiste la non-fiction contemporanea e quali sono le caratteristiche di questo genere che si pone al confine tra la letteratura ed il giornalismo. pl
dc.subject.pl stereotyp, obraz, różnice kulturowe, Tim Parks, Beppe Severgnini pl
dc.subject.en stereotype, image, cultural differences, Tim Parks, Beppe Severgnini pl
dc.contributor.reviewer Gurgul, Monika [SAP11013630] pl
dc.contributor.reviewer Surma-Gawłowska, Monika [SAP11016082] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99983-166305 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia włoska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)