Jagiellonian University Repository

Rosyjsko-norweski „wyścig o złoża Arktyki”. Rywalizacja czy współpraca?

pcg.skipToMenu

Rosyjsko-norweski „wyścig o złoża Arktyki”. Rywalizacja czy współpraca?

Show full item record

dc.contributor.advisor Bojenko-Izdebska, Ewa [SAP11011146] pl
dc.contributor.author Socha, Gabriel pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:52:50Z
dc.date.available 2020-07-26T16:52:50Z
dc.date.submitted 2015-10-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207108
dc.language pol pl
dc.title Rosyjsko-norweski „wyścig o złoża Arktyki”. Rywalizacja czy współpraca? pl
dc.title.alternative Norwegian–Russian race for Arctic resources. Rivalry or cooperation? pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Głównym celem pracy jest zaprezentowanie oraz analiza rosyjsko-norweskich stosunków w kontekście XXI-wiecznego "wyścigu o złoża Arktyki". Rozdział pierwszy zawiera wielopłaszczyznową analizę tła omawianego problemu. Autor przedstawia bowiem oraz kompleksowo wyjaśnia w nim zagadnienia związane z geografią, zmianami klimatycznymi, geologią, statusem prawnym, a także historią Arktyki. Ostatnia część rozdziału dotyczy natomiast genezy oraz ewolucji trwającej obecnie "gorączki arktycznego złota".W rozdziałach drugim i trzecim, dokonano ogólnej charakterystyki aktywności oraz stanu posiadania odpowiednio Królestwa Norwegii i Federacji Rosyjskiej w regionie arktycznym z perspektywy kwestii historycznych, prawnych, politycznych oraz gospodarczych.W ostatnim rozdziale pracy zaprezentowane zostały natomiast rozważania na temat aktualnego stanu stosunków obydwu państw na Dalekiej Północy, w szczególności odnoszące się do: rosyjskich oraz norweskich zgłoszeń do Komisji ds. Granic Szelfu Kontynentalnego, odwilży politycznej w relacjach wzajemnych i jej efektów w postaci podpisanego w 2010 r. porozumienia delimitacyjnego. Następna część rozdziału poświęcona jest norwesko-rosyjskiej aktywności oraz współpracy w sektorze naftowo-gazowym w Arktyce. Autor kończy pracę analizą wpływu czynników międzynarodowych (zewnętrznych) na działania obydwu państw oraz ich bilateralne relacje. pl
dc.abstract.en The main purpose of the master's thesis is to present and analyse Norway–Russia relations in the context of twenty-first century "race for Arctic resources".The beginning chapter shows multidimensional background of that issue, especially connected with geography, climate changes, geology, legal status and contemporary history of the Arctic. Furthermore, author consider also the genesis and evolution of "Arctic gold rush".The second and third chapters are devoted to the general characteristics of Norwegian–Russian activity and assets in the region with regard to historical, legal, political and energy aspects of their mutual relations. The last part of the thesis concerns various dimensions of Norway–Russia relations after Cold War, particularly legal issues of the submissions to Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS), mutual political thaw in the twenty-first century and its effect - maritime delimitation agreement from 2010. In addition, the next parts of last chapter shows Russian–Norwegian oil and gas industry cooperation in the High North. Last but not least, author analyse the influence of external (international) factors on contemporary relations of both countries. pl
dc.subject.pl Norwegia, Rosja, Arktyka, wyścig o złoża, stosunki norwesko-rosyjskie, współpraca, rywalizacja pl
dc.subject.en Norway, Russia, Arctic, race for resources, Norway-Russia relations, cooperation, rivalry pl
dc.contributor.reviewer Młynarski, Tomasz [SAP11018984] pl
dc.contributor.reviewer Bojenko-Izdebska, Ewa [SAP11011146] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99968-113358 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy studia nad rozwojem pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)