Jagiellonian University Repository

Analyse historique des premières représentations régionales à Bruxelles et étude empirique : Le cas de l'Espagne, des Pays-Bas, de la Pologne et de la Suède

pcg.skipToMenu

Analyse historique des premières représentations régionales à Bruxelles et étude empirique : Le cas de l'Espagne, des Pays-Bas, de la Pologne et de la Suède

Show full item record

dc.contributor.advisor Mach, Zdzisław [SAP11009793] pl
dc.contributor.author Chabrat, Francis pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:52:39Z
dc.date.available 2020-07-26T16:52:39Z
dc.date.submitted 2015-09-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207105
dc.language fre pl
dc.subject.other Représentations régionales, Bruxelles, lobbying, Etat, veille informationnelle, gouvernance multi-niveaux pl
dc.title Analyse historique des premières représentations régionales à Bruxelles et étude empirique : Le cas de l'Espagne, des Pays-Bas, de la Pologne et de la Suède pl
dc.title.alternative Analiza historyczna pierwszych reprezentacji regionalnych w Brukseli i studia empiryczne: Przykład Hiszpani, Holandii, Polski i Szwecji. pl
dc.title.alternative The regional Representations in Brussels : Historical and empirical study. The case of Spain, Netherlands, Poland and Sweden. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Praca ma za zadanie zwrócić uwagę na historię pierwszych reprezentacji regionalnych i analizować podobieństwa z pomiędzy ich wyłonieniem się (rozdział 1) ale także ich aktywnością (rozdział 2). pl
dc.abstract.en This dissertation aims to analysis the history of regional Representations in order to compare with our empirical study in terms of their emergence (first chapter) and activities (second chapter) (for Spain, Netherlands, Poland and Sweden). pl
dc.abstract.other Ce mémoire a pour but de revenir sur l'histoire des premières représentations régionales et d'analyser les similitudes avec nos régions étudiées concernant leur émergence (premier chapitre) mais également leurs activités (second chapitre). pl
dc.subject.pl Reprezentacja regionala, Bruksela, Lobbing, Państwo, monitorowanie informacyjne, zarządzanie wielo-płaszczyznowe pl
dc.subject.en Regional representations, Brussels, lobbying, State, monitoring information, multi-level governance pl
dc.contributor.reviewer Pożarlik, Grzegorz [SAP11017263] pl
dc.contributor.reviewer Mach, Zdzisław [SAP11009793] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99964-188788 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy europeistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)