Jagiellonian University Repository

Kształtowanie się cech Homo neanderthalensis jako wyraz adaptacji do środowiska

pcg.skipToMenu

Kształtowanie się cech Homo neanderthalensis jako wyraz adaptacji do środowiska

Show full item record

dc.contributor.advisor Haduch, Elżbieta [SAP11006053] pl
dc.contributor.author Rakowska, Rita pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:51:22Z
dc.date.available 2020-07-26T16:51:22Z
dc.date.submitted 2015-09-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207085
dc.language pol pl
dc.title Kształtowanie się cech Homo neanderthalensis jako wyraz adaptacji do środowiska pl
dc.title.alternative Formation of features of Homo neanderthalensis as an expression of adaptation to the environment pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Homo neanderthalensis jest jednym z gatunków Homo, który występował w środkowym i późnym plejstocenie. Pojawił się około 120 000 lat temu na terenach Europy i Bliskiego Wschodu. Wymarł 35 000-30 000 lat temu. Istnieje kilka hipotez dotyczących przyczyn wymarcia Homo neanderthalensis. Polował na zwierzęta takie jak mamuty, nosorożce włochate, wilki i niedźwiedzie. Był to gatunek dobrze przystosowany do klimatu panującego na Ziemi w plejstocenie. Zasięg występowania Neandertalczyka pokrywa się z zasięgiem przedpola lodowca, który zajmował północ Europy podczas glacjałów plejstoceńskich. pl
dc.abstract.en Homo neanderthalensis is one of the species Homo, which appeared in the middle and late Pleistocene. He appeared about 120 000 years ago in Europe and Middle East. Extinct around 35 000-30 000 years ago. There are several hypothesis concern its extinction. Neanderthal hunted big animals like mammoths, wooly rhinoceroses, wolves and bears. It was a species well adapted to the climate on Earth during Pleistocene. The geographic range of Neanderthals overlap with the foreground glacier that occupied the north of Europe during the Pleistocene glaciations. pl
dc.subject.pl Homo neanderthalensis, Neandertalczyk, plejstocen, adaptacja do środowiska pl
dc.subject.en Homo neanderthalensis, Neanderthal, pleistocene, adaptation to the environment pl
dc.contributor.reviewer Haduch, Elżbieta [SAP11006053] pl
dc.contributor.reviewer Szostek, Krzysztof [SAP11014914] pl
dc.affiliation Wydział Biologii pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99943-161276 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WBNOZ pl
dc.area obszar nauk przyrodniczych pl
dc.fieldofstudy - ochrona przyrody pl
dc.fieldofstudy biologia i geologia pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)