Jagiellonian University Repository

Paper Industry and Its Significance for The Development of The United States Between The 17th and 20th Century

pcg.skipToMenu

Paper Industry and Its Significance for The Development of The United States Between The 17th and 20th Century

Show full item record

dc.contributor.advisor Wordliczek, Łukasz [SAP11017777] pl
dc.contributor.author Bilska, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:50:56Z
dc.date.available 2020-07-26T16:50:56Z
dc.date.submitted 2015-09-11 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207078
dc.language eng pl
dc.title Paper Industry and Its Significance for The Development of The United States Between The 17th and 20th Century pl
dc.title.alternative Przemysł papierniczy i jego znaczenie dla rozwoju Stanów Zjednoczonych od XVII do XX wieku pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca skupia się pokrótce na historii wytwarzania papieru na terenie Stanów Zjednoczonych - od otwarcia pierwszej manufaktury papierniczej w 1690, poprzez odkrycie procesu wytwarzania papieru drzewnego, aż do początku wieku XX, kiedy przemysł papierniczy uległ modernizacji i ekspansji. Celem autorki jest przedstawienie wzajemnych powiązań pomiędzy rozwojem amerykańskiego papiernictwa ze zmianami społecznymi, które następowały wraz z takimi zjawiskami jak rewolucja amerykańska oraz uzyskanie niepodległości, wzrastający poziom piśmienności jak również zwiększenie nakładu gazet. pl
dc.abstract.en This is a nutshell history of papermaking in the USA - from the opening of the first paper mill in 1690, through the invention of wood pulp process up until the beginning of the 20th century when the industry started to modernize and expand. The author’s objective is to show the interconnection between the development of the American paper industry and the social advancement which was taking place along such phenomena like the American Revolution and winning the independence, rising literacy rates as well as widening circulation of newspapers. pl
dc.subject.pl PAPIER; DRUK; PRZEMYSŁ PAPIERNICZY; PRZEMYSŁ AMERYKAŃSKI; USA; PRZEMYSŁ KOLONII; PENSYLWANIA; RITTENHOUSE; PENN; BRADFORD; GERMANTOWN; FILADELFIA; PIŚMIENNOŚĆ; SUROWIEC; SZMATY; KONOPIE; MANILA; LEN; MASA PAPIERNICZA; INTERNATIONAL PAPER; PAPIER GAZETOWY; KANADA; GAZETY; FABRYKA PAPIERU; MANUFAKTURA; PRODUKCJA PAPIERU; PIONIERZY PAPIERNICTWA; REWOLUCJA AMERYKAŃSKA; BRAKI PAPIERU pl
dc.subject.en PAPER; PRINT; PAPER INDUSTRY; AMERICAN INDUSTRY; USA, COLONIAL INDUSTRY; PENNSYLVANIA; RITTENHOUSE; PENN; BRADFORD; GERMANTOWN; PHILADELPHIA; LITERACY; RAW MATERIAL; RAGS; HEMP; MANILA; FLAX; PULP; WOOD PULP; INTERNATIONAL PAPER; NEWSPRINT; CANADA; NEWSPAPERS; PAPER MILL; MANUFACTURE; PAPER PRODUCTION; PAPER PIONEERS; AMERICAN REVOLUTION; PAPER SHORTAGE pl
dc.contributor.reviewer Wordliczek, Łukasz [SAP11017777] pl
dc.contributor.reviewer Zachara, Małgorzata [SAP11019945] pl
dc.affiliation Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99936-159779 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WSMP pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy amerykanistyka pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)