Jagiellonian University Repository

Mityzacja rzeczywistości na podstawie kampanii tożsamościowych w ujęciu Josepha Campbella

pcg.skipToMenu

Mityzacja rzeczywistości na podstawie kampanii tożsamościowych w ujęciu Josepha Campbella

Show full item record

dc.contributor.advisor Majewska, Małgorzata [SAP11019844] pl
dc.contributor.author Ościłowicz, Małgorzata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:50:48Z
dc.date.available 2020-07-26T16:50:48Z
dc.date.submitted 2015-10-13 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207076
dc.language pol pl
dc.title Mityzacja rzeczywistości na podstawie kampanii tożsamościowych w ujęciu Josepha Campbella pl
dc.title.alternative Mythologization of reality based on identity campaigns, according to Joseph Campbell pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Mityzacja rzeczywistości na podstawie kampanii tożsamościowych w ujęciu Josepha Campbella to praca, której celem jest przekonanie czytelnika o powielanych, przez największe światowe koncerny, schematach działań bazujących na mitach. Poprzez powstałe sformułowanie "kampania tożsamościowa", po storytelling, historię reklamy, jej przełomowy moment oraz praktyczne zastosowanie teorii na przykładzie trzech wybranych firm - niniejsza praca to całościowe ukazanie procesu, jakiemu poddana została reklama na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci.Pierwsze rozdziały opierają się na wytłumaczeniu zjawisk - kampanii tożsamościowej, mitów, a wraz z nimi idących potrzeb przynależności oraz indywiualności, a także storytellingu. Połączenie tych pojęć sprawiło, że w 1984 roku, światło dzienne ujrzała kampania, która zmieniła postrzeganie reklam i dołączyła do nich ideologię. Za sprawą koncernu Apple wprowadzono schematy narracyjne, które obecnie stanowią podwaliny współczesnych kampanii tożsamościowych. Następne rozdziały to szczegółowe case study trzech światowych koncernów - Coca Cola, Heineken, Red Bull - potwierdzających tezę o bazowaniu na podstawowych potrzebach człowieka. Wykreowany przez Steve'a Jobsa schemat, obecnie stanowi wzorzec dla wszystkich firm, które w stojącej za reklamą historii dostrzegają realną szansę dotarcia do konsumentów. pl
dc.abstract.en Mythologization of reality based on identity campaigns, according to Joseph Campbell, is to convince the reader of duplicated by the world's largest corporations, schedules of activities based on myths. By created the term "identity-based campaign", the storytelling, the history of advertising and the practical application of theory, based on three selected companies - this work is to present a comprehensive process they underwent advertising over the past decades.The first chapters are based on the explanation of phenomena - a campaign of identity, myths, and with them reaching the needs of belonging and individuality, as well as storytelling. The combination of these concepts made in 1984, the campaign that changed the perception of advertising and gave them ideology. Through the company Apple introduced schemes narrative, which now underpin the modern campaign identity.Next chapters are case studies of three global corporations - Coca-Cola, Heineken, Red Bull - confirming the thesis about build on the basic human needs. Created by Steve Jobs scheme, now a benchmark for all companies that in advertising history behind perceive a real chance to reach consumers. pl
dc.subject.pl kampania tożsamościowa, kampania, tożsamość, mityzacja rzeczywistości, mit, potrzeba indywidualności, potrzeba przynależności, Joseph Campbell, storytelling, Paweł Tkaczyk, reklama, historia reklamy, Macintosh, Apple, Steve Jobs, schematy narracyjne, koncern, case study, Coca Cola, Heineken, Red Bull pl
dc.subject.en Campaign, identity campaign, identity, myth, individuality, the need to belong, Joseph Campbell, storytelling, Pawel Tkaczyk, advertising, history of advertising, Macintosh, Apple, Steve Jobs, a case study, Coca Cola, Heineken Red Bull pl
dc.contributor.reviewer Majewska, Małgorzata [SAP11019844] pl
dc.contributor.reviewer Hodalska, Magdalena [SAP13014183] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99934-144957 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy dziennikarstwo i komunikacja społeczna pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)