Jagiellonian University Repository

Wpływ działań proekologicznych na wizerunek firmy

pcg.skipToMenu

Wpływ działań proekologicznych na wizerunek firmy

Show full item record

dc.contributor.advisor Baran, Grzegorz [SAP11019118] pl
dc.contributor.author Marć, Izabela pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:47:44Z
dc.date.available 2020-07-26T16:47:44Z
dc.date.submitted 2015-10-28 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207028
dc.language pol pl
dc.title Wpływ działań proekologicznych na wizerunek firmy pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem pracy jest zbadanie w jaki sposób działania ekologiczne prowadzone przez firmy kształtują jej pozytywny wizerunek. Głównym celem pracy jest odpowiedź na główne pytanie badawcze mające wyjaśnić wpływ działań ekologicznych firm na jej wizerunek. Wyjaśnione zostały kardynalne zagadnienia obejmujące zasady zrównoważonego rozwoju, działania ekologiczne oraz wizerunek. Odpowiedź na pytania badawcze stanowi przeprowadzona ankieta. pl
dc.abstract.en The subject of the study is to examine how environmental activities conducted by the company form its positive image. The aim of the work is to answer the main research question to clarify the environmental impact of companies on its image. They explained the basic issues including the principles of sustainable development, environmental activities and the image. The answer questions survey research is conducted. pl
dc.subject.pl działania ekologiczne, wizerunek, zrównoważony rozwój pl
dc.subject.en environmental activities, image, sustainable development pl
dc.contributor.reviewer Bujak, Kazimierz [SAP11007060] pl
dc.contributor.reviewer Baran, Grzegorz [SAP11019118] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99882-183504 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie pl
dc.fieldofstudy zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)