Jagiellonian University Repository

Using Gardner's Theory of Multiple Intelligences for teaching vocabulary

pcg.skipToMenu

Using Gardner's Theory of Multiple Intelligences for teaching vocabulary

Show full item record

dc.contributor.advisor Kowalewska, Dagmara [SAP11015378] pl
dc.contributor.author Kielin, Agata pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:47:25Z
dc.date.available 2020-07-26T16:47:25Z
dc.date.submitted 2015-09-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207023
dc.language eng pl
dc.title Using Gardner's Theory of Multiple Intelligences for teaching vocabulary pl
dc.title.alternative Wykorzystanie teorii inteligencji wielorakich Gardnera do nauczania słownictwa pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Moja praca licencjacka poświęcona jest Teorii Inteligencji Wielorakich Gardnera w nauczaniu słownictwa. Praca ta miała udowodnić, że możliwe jest połączenie teorii Gardnera z nauczaniem słownictwa na lekcjach języka angielskiego. Praktyka pedagogiczna miała miejsce w klasach 4-6 Szkoły Podstawowej nr 53 w Krakowie.Na początku mojej praktyki zauważyłam, że słownictwo gra kluczową rolę w nauczaniu i dlatego postanowiłam właśnie na nim się skupić. Pomyślałam również, że warto zwrócić uwagę na to, w jaki sposób uczniowie przyswajają wiedzę. To doprowadziło do mojego zainteresowania Teorią Inteligencji Wielorakich Gardnera. Teoria ta przedstawia inteligencje, które każdy posiada i może aktywować poprzez rozmaite ćwiczenia. Studiując każdą inteligencję i oferowane do nich ćwiczenia stwierdziłam, że możliwe jest ich wykorzystanie do nauczania słownictwa.Część teoretyczna zawiera szczegółowy opis nauczania słownictwa, tj. co nauczyciel powinien wiedzieć, jakie metody powinien stosować, ćwiczenia, które powinny zostać przeprowadzone przed wprowadzeniem słownictwa oraz propozycje ćwiczeń do właściwego nauczania nowych terminów. W kolejnym rozdziale znaleźć można informacje o początkach teorii Gardnera, jak również opis poszczególnych inteligencji, cech ucznia wykazującego tendencje do danych inteligencji oraz propozycje ćwiczeń, które mogą być wykorzystane do uaktywnienia inteligencji.W części praktycznej znajdują się konspekty lekcji przeprowadzonych w trakcie mojej praktyki, które zostały napisane w celu wykorzystania cech różnych inteligencji. Dzięki temu możliwe było aktywowanie specyficznych zdolności uczniów przy nauczaniu słownictwa. Do każdego konspektu dołączona jest ewaluacja opisująca przeprowadzoną lekcję, informacje czy założone cele zostały spełnione, oraz dodatkowy opis proponowanych zmian. Do pracy dołączone są również materiały wykorzystane przez nauczyciela.Praktyka pedagogiczna udowodniła moją tezę. Co więcej, okazało się, że przeprowadzając ćwiczenia związane z poszczególnymi inteligencjami, uczniowie pracują efektywnie i szybciej zapamiętują słownictwo. Wiadomość ta jest bardzo pomocna dla nauczyciela, który chce się skupić nie tylko na podążaniu za programem nauczania, ale również na indywidualności uczniów, których potrzeby są zróżnicowane, a które mogą być spełnione właśnie dzięki teorii Gardnera. pl
dc.abstract.en My licentiate project is divided into two parts, the theoretical and the practical one. The theoretical part consists of three chapters. In the first chapter, I focused on the theory of teaching vocabulary, the techniques and its importance. The second chapter is a description of Howard Gardner’s Theory of Multiple Intelligences. Apart from the theory’s premises, there is also a description of specific intelligences and possible exercises based on the type of intelligence. The third chapter presents how teaching vocabulary can be linked with the Theory of Multiple Intelligences and how it was performed during my teaching practice. The practical part of the licentiate project consists of five lesson plans which were performed during my teaching practice. These lesson plans are followed by evaluations. At the end, there is a conclusion summing up the ideas of my licentiate project and performance during my teaching practice.Although the topic is very extensive, this licentiate project consists of the most important information that I managed to collect. It might be very helpful for teachers who want to make progress in their profession. pl
dc.subject.pl angielski, polski, niemiecki, słownictwo, nauczanie, Gardner, inteligencje wielorakie, teoria, szkoła podstawowa, uczeń, licencjat, teoria, praktyka pl
dc.subject.en English, German, Polish, vocabulary, teaching, Gardner, Multiple Intelligences, elementary school, student, licentiate project, theory, practice pl
dc.contributor.reviewer Krzyszpień, Jerzy [SAP11009096] pl
dc.contributor.reviewer Kowalewska, Dagmara [SAP11015378] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99877-145272 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia angielska z językiem niemieckim pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)