Jagiellonian University Repository

Animacja środowiskowa sposobem walki z wykluczeniem społecznym. Program Aktywności Lokalnej w Krakowie.

pcg.skipToMenu

Animacja środowiskowa sposobem walki z wykluczeniem społecznym. Program Aktywności Lokalnej w Krakowie.

Show full item record

dc.contributor.advisor Mazurkiewicz, Grzegorz [SAP11017860] pl
dc.contributor.author Nowak, Edyta pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:46:51Z
dc.date.available 2020-07-26T16:46:51Z
dc.date.submitted 2015-09-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/207014
dc.language pol pl
dc.title Animacja środowiskowa sposobem walki z wykluczeniem społecznym. Program Aktywności Lokalnej w Krakowie. pl
dc.title.alternative Environmental animation as an effective way to combat the social exclusion. Local Activity Program in Krakow. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Nowak, Edyta (2015), Animacja środowiskowa sposobem walki z wykluczeniem społecznym na przykładzie Programu Aktywności Lokalnej zrealizowanego przy ulicy Sikorki. Praca magisterska pod kierunkiem dr hab. Grzegorz Mazurkiewicz, Kraków: Instytut Spraw Publicznych UJ, 80 s., 43 po. Bibliograficzne, 1 aneks.Praca opisuje zjawisko wykluczenia społecznego na przykładzie społeczności osiedla Sikorki w Krakowie. Rozważania obejmują ukazanie sposobów walki z tym problemem oraz subiektywne podejście mieszkańców do Programu Aktywności Lokalnej jako instrumentu pomocy państwa. W tym celu przeprowadzono badania z mieszkańcami osiedla Sikorki w Krakowie (próba - 25 osób). W pracy postawiono pytanie główne: Czy Program Aktywności Lokalnej realizowany przez Gminę Miejską Kraków jest skutecznym sposobem walki z wykluczeniem społecznym? pl
dc.abstract.en Nowak, Edyta (2015). Environmental animation way to combat social exclusion as an example of Local Activity Program ralised at Sikorki street in Krakow. Master’s thesis under the direction of Prof. Grzegorz Mazurkiewicz, Krakow: Jagiellonian University Institute of Public Affairs, 80 pp., 43 pos. Bibliographical, 1 annex.This study desribes the theoretical related to the phenomenon of social exclusion as an example of Sikorki street in Krakow. Analysis and discussion comprise commonness of exclusion and residents subjective approach of the Local Activity Program as a way of state aid. For this purpose studied residents of Sikorki street in Krakow (tested 25 people). The study is a means to answer the main question asked which is „Is the Local Activity Program implemented by Municipality of Krakow the effective way to combat the social exclusion problem? pl
dc.subject.pl animacja środowiskowa, wykluczenie społeczne, integracja, polityka społeczna, programy aktywności lokalnej pl
dc.subject.en environmental animation, social exclusion, integration, social policy, local activity program pl
dc.contributor.reviewer Dorczak, Roman [SAP11113983] pl
dc.contributor.reviewer Mazurkiewicz, Grzegorz [SAP11017860] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99867-132201 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy zarządzanie organizacjami publicznymi i obywatelskimi pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)