Jagiellonian University Repository

Internet-assisted teaching of English as a second language in preschool

pcg.skipToMenu

Internet-assisted teaching of English as a second language in preschool

Show full item record

dc.contributor.advisor Krzyszpień, Jerzy [SAP11009096] pl
dc.contributor.author Ryś, Barbara pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:44:56Z
dc.date.available 2020-07-26T16:44:56Z
dc.date.submitted 2015-09-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206984
dc.language eng pl
dc.title Internet-assisted teaching of English as a second language in preschool pl
dc.title.alternative Nauczanie języka angielskiego jako obcego z użyciem Internetu w przedszkolu pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Praca licencjacka pod tytułem “Nauczanie języka angielskiego jako obcego z użyciem Internetu w przedszkolu” składa się z dwóch części – teoretycznej oraz praktycznej. W pierwszym rozdziale części teoretycznej zostały szczegółowo przedstawione zalety oraz sposoby wykorzystania Internetu w celach naukowych. Znaczna część uwagi jest poświęcona wpływowi komputera na dzieci w wieku przedszkolnym oraz spekulacjom na temat rozwoju tychże dzieci. Drugi rozdział części teoretycznej traktuje o wybranych metodach nauczania. Zostały opisane tu następujące metody: metoda reagowania całym ciałem (Total Physical Response), metoda bezpośrednia (Direct Method) oraz metoda audiolingwalna (Audio-Lingual Method). W tym samym rozdziale docieka się również na temat korzyści z używania filmów wideo w nauczaniu języka obcego.Część praktyczna zawiera opis oraz przebieg pięciu lekcji, które odbyły się przy użyciu Internetu oraz wcześniej wymienionych metod nauczania, w niepublicznym przedszkolu „Clever Kids” w Krakowie. Każdy konspekt lekcji zawiera również ocenę przebiegu zajęć oraz propozycje modyfikacji wybranych lekcji.Praca licencjacka ma na celu przedstawienie Internetu jako użytecznego narzędzia do nauki języka obcego oraz jego wpływu na kształtowanie kompetencji komputerowych oraz informacyjnych przyszłego pokolenia, które jest nastawione na coraz większy wpływ nowoczesnych technologii. Drugim celem pracy jest dowiedzenie, iż nauka języka angielskiego przy użyciu Internetu może być w takim samym stopniu efektywna oraz ciekawa, jak przy użyciu konwencjonalnych metod nauczania. pl
dc.abstract.en In this licentiate project, selected online resources are chosen to present certain vocabulary and grammar structures. The author knows that this method - namely using computer and Internet to teach second language - has not still gained popularity in Polish schools and preschools. As the author believes, there are many reasons for that. Some of them are: insufficient competence of the teachers to use computers, the fact that Polish educational centres are underfunded thus there is limited access to such media, and finally, the fact that the Internet despite its multiple educational purposes has not been yet recognized as a distinct tool of teaching. The theoretical part of the licentiate project discusses the positive imprint of the incorporation of different pedagogical approaches, companied by access to the Internet, on preschool children. Methods such as Total Physical Response, the Direct Method, the Audio-Lingual method, as well as the effects of cognitive psychology and signification of video were presented in this chapter.The second part of the dissertation – the practical part, presents the course and results of the teaching practice. Preschool students aged 4-5 are the target age group that the author chose for the thesis. The goal of this diploma paper is to demonstrate that students comprehend faster and remember easier when they are exposed to the latest technological innovations, such as the Internet, when it is adapted to their age and learning style. Moreover, the author aims to present the positive influence of the Internet on children and its impact on developing their future skills - the so called “computer literacy”. Furthermore, the author believes that effects of such education are as effective and lasting as those obtained through regular methods of teaching. pl
dc.subject.pl Przedszkole, Internet, wideo, metoda reagowania całym ciałem, motywacja, metoda bezpośrednia, metoda audiolingwalna pl
dc.subject.en Preschool, Internet, video, Total Physical Response, motivation, Direct Method, Audio-Lingual Method pl
dc.contributor.reviewer Kowalewska, Dagmara [SAP11015378] pl
dc.contributor.reviewer Krzyszpień, Jerzy [SAP11009096] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99836-159903 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia angielska z językiem niemieckim pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)