Jagiellonian University Repository

Uma Viagem à Índia de Gonçalo M. Tavares: alguns reflexos camonianos numa epopeia contemporânea

pcg.skipToMenu

Uma Viagem à Índia de Gonçalo M. Tavares: alguns reflexos camonianos numa epopeia contemporânea

Show full item record

dc.contributor.advisor Rzepka, Anna [SAP11017426] pl
dc.contributor.author Żak, Aleksandra pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:44:26Z
dc.date.available 2020-07-26T16:44:26Z
dc.date.submitted 2015-09-21 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206976
dc.language por pl
dc.subject.other Os Lusíadas, Luís Vaz de Camões, paródias, Uma viagem à Índia, Gonçalo M. Tavares pl
dc.title Uma Viagem à Índia de Gonçalo M. Tavares: alguns reflexos camonianos numa epopeia contemporânea pl
dc.title.alternative Podróż do Indii Gonçalo M. Tavaresa: współczesna epopeja inspirowana Camõesem pl
dc.title.alternative A Journey to India of Gonçalo M. Tavares: a modern epic inspired by Camões pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca licencjacka stanowi analizę wybranych elementów dzieła Gonçalo M. Tavaresa Uma viagem à Índia (2010), które tworzą różnorodne związki intertekstualne z portugalską epopeją narodową Os Lusíadas Luísa Vaz de Camõesa (1572). Celem pracy jest wskazanie, w jaki sposób Tavares wzoruje się na szesnastowiecznym modelu, oraz jak i z jakim skutkiem adaptuje poszczególne elementy do współczesnych realiów.Pierwszy rozdział zawiera informacje dotyczące autora, G. M. Tavaresa, oraz jego twórczości, jak również krótkie streszczenie analizowanej książki. Drugi rozdział pracy stanowi zwięzłe kompendium wiedzy potrzebnej do analizy tematu: od genezy gatunku epopei, poprzez przybliżenie postaci Camõesa i jego dzieła, aż po kwestię parodii tejże publikacji.W trzecim, głównym rozdziale poddano analizie elementy wspólne obu dziełom, takie jak: gatunek literacki, narracja, tematyka, główny bohater czy powtarzające się wątki. pl
dc.abstract.en The thesis constitutes an analysis of the selected elements of the Gonçalo m. Tavares book Uma viagem à Índia (2010), which creates a variety of intertextual connections with the Portuguese national epic Os Lusíadas of Luís Vaz de Camões (1572). the main purpose of the discourse is to show how Tavares uses its 16th century model, and how and with what results adapts its elements to modern reality.The first chapter contains information about the author, G. M. Tavares, and about his literary work, as well as a short abstract of the analyzed book.The second chapter of the thesis constitutes a brief compendium of knowledge necessary to analyze the topic: the origin of the epic genre, the figure of Camões, his main work and the parodies of Os Lusíadas.The third and main chapter focuses on the analysis of the elements common to both works, such as literary genre, narration, the main character and some of the episodes. pl
dc.abstract.other A presente tese de licenciatura constitui uma análise de alguns elementos da obra Uma viagem à Índia (2010) de Gonçalo M. Tavares que criam diferentes ligações intertextuais com a epopeia nacional portuguesa Os Lusíadas de Luís Vaz de Camões (1572). O objetivo do trabalho é mostrar em que maneira Tavares se inspira no modelo quinhentista, e também como e com que resultado adapta estes elementos à realidade contemporânea.O primeiro capítulo contém informações sobre o autor, G. M. Tavares e a sua obra literária, bem como um breve resumo do livro em análise.O segundo capítulo do trabalho é um breve compêndio do conhecimento necessário para analisar o tema, desde a origem do género da epopeia, através duma apresentação da figura de Camões e da sua obra, até a questão de paródias desta publicação.No terceiro capítulo, o mais importante, são analisados ​​os elementos em comum de ambas as obras, tais como: o género literário, a narração, a personagem principal e os episódios que Tavares reescreve. pl
dc.subject.pl Os Lusíadas, Luís Vaz de Camões, parodie, Uma viagem à Índia, Gonçalo M. Tavares pl
dc.subject.en Os Lusíadas, Luís Vaz de Camões, parodies, Uma viagem à Índia, Gonçalo M. Tavares pl
dc.contributor.reviewer Rzepka, Anna [SAP11017426] pl
dc.contributor.reviewer Czopek, Natalia [SAP11019376] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99827-95941 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.fieldofstudy filologia portugalska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)