Jagiellonian University Repository

Vocabulary games to supplement "Let's Connect"

pcg.skipToMenu

Vocabulary games to supplement "Let's Connect"

Show full item record

dc.contributor.advisor Szczyrbak, Magdalena [SAP11018918] pl
dc.contributor.author Zwierzyńska, Magdalena pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:44:03Z
dc.date.available 2020-07-26T16:44:03Z
dc.date.submitted 2015-09-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206970
dc.language eng pl
dc.title Vocabulary games to supplement "Let's Connect" pl
dc.title.alternative Gry słowne jako materiały uzupełniające do podręcznika "Let's Connect" pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Tematem mojej pracy licencjackiej są „Gry słowne jako materiały uzupełniające do podręcznika „Let’s Connect”. Prezentowany projekt składa się z dwóch części - teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna jest podzielona na trzy rozdziały. W pierwszym rozdziale przedstawiono sposoby na nauczanie oraz naukę słownictwa. Drugi rozdział zawiera podstawowe informacje o grach. Wyjaśnia między innymi, co to jest gra, jakie są rodzaje oraz funkcje gier, jak również precyzuje, jakie czynniki nauczyciel powinien wziąć pod uwagę wybierając grę dla danej grupy językowej. Ostatni rozdział dotyczy gier słownych, w tym m. in. jakie są ich zalety; ponadto wyjaśnia dlaczego gry pełnią tak ważną rolę w nauce słownictwa. W rozdziale tym przedstawiono takie trudności oraz próbowałam przybliżyć trudności, na jakie można napotkać zetknąć decydując się na użycie gier podczas lekcji. Część praktyczna zawiera plany pięciu lekcji, które przeprowadziłam podczas praktyk w szkole podstawowej numer 93 im. Lucjana Rydla w Krakowie. Wnioski końcowe zawierają krytyczną ocenę podręcznika „Let’s Connect”, z którego korzystałam podczas praktyk, jak również ocenę tego, czy gry, które są częścią mojej pracy, spełniły swoje zadanie jako materiały uzupełniające do wyżej wymienionego podręcznika. pl
dc.abstract.en In this licentiate project, using of vocabulary games to supplement the course book “Let’s Connect” was discussed. This licentiate project is divided into the theoretical and practical parts. The first part consists of three chapters. The first chapter focuses on vocabulary teaching; it explains how vocabulary should be taught and how it can be learned. The second chapter explains what a game is and discusses the difference between a game and a play. Furthermore, it discusses not only various kinds of games, but also different factors the teacher should take into consideration while choosing a game. This chapter also discusses possible interaction diversity and the functions of games. The third chapter focuses on the importance of vocabulary games. Moreover, it presents the difficulties that may appear while absorbing vocabulary through games as well as the reasons of using games to teach vocabulary. The practical part presents five lessons which I gave during my teaching practice at Szkoła Podstawowa nr 93 im. Lucjana Rydla in Kraków. I was teaching students from 10 to 13 years of age. In conclusion I try to evaluate from the critical point of view the course book “Let’s Connect” which I used during my teaching practice and I conclude whether vocabulary games were successful tool to supplement this course book. pl
dc.subject.pl uczniowie,gry słowne, współzawodnictwo pl
dc.subject.en young learners, vocabulary games, rivalry pl
dc.contributor.reviewer Jaroszek, Marcin [SAP11117182] pl
dc.contributor.reviewer Szczyrbak, Magdalena [SAP11018918] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99821-161347 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy filologia angielska z językiem niemieckim pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)