Jagiellonian University Repository

Odpowiedzialność członków zarządu za szkodę wyrządzoną spółce na podstawie art. 293 kodeksu spółek handlowych

pcg.skipToMenu

Odpowiedzialność członków zarządu za szkodę wyrządzoną spółce na podstawie art. 293 kodeksu spółek handlowych

Show full item record

dc.contributor.advisor Pyzioł, Wojciech [SAP11005224] pl
dc.contributor.author Szymalski, Jeremy pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:42:38Z
dc.date.available 2020-07-26T16:42:38Z
dc.date.submitted 2015-09-16 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206952
dc.language pol pl
dc.title Odpowiedzialność członków zarządu za szkodę wyrządzoną spółce na podstawie art. 293 kodeksu spółek handlowych pl
dc.title.alternative The liability of management board members for the damage caused to the company under the article 293 of the Polish Code of Commercial Companies. pl
dc.type master pl
dc.abstract.pl Przedmiotem niniejszej pracy jest kwestia odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną spółce ich działaniem lub zaniechaniem. Niniejsza praca podsumowuje dotychczasowe stanowisko doktryny i orzecznictwo sądów polskich oraz przedstawia krytyczne stanowiska wypracowane w stosunku do nich w nowszym piśmiennictwie.Pierwszy rozdział poświęcony został zagadnieniom ogólnym i stanowi punkt wyjścia do oceny obecnej regulacji. W rozdziale drugim, przedstawiona została konstrukcja prawna odpowiedzialności odszkodowawczej zarządców za szkodę wyrządzoną ich zachowaniem spółce z o.o. i wątpliwości, jakie na gruncie obecnej regulacji wskazywane są w literaturze. W rozdziale trzecim omówione zostało zagadnienie dochodzenia odszkodowania na rzecz spółki. Rozdział czwarty przedstawia możliwe rozwiązania, których wprowadzenie pozwala ograniczyć ryzyko wystąpienia szkody lub ogranicza skutki jej wystąpienia. pl
dc.abstract.en The subject of this thesis is the issue of liability of the management board members of the limited liability company for the damage caused to the company by their act or an omission. This thesis delivers a comprehensive review based on legal academics commentators and jurisdiction of the Polish courts and provides a critical stand points developed in the most recent literature. First chapter is devoted to the general issues and provides a starting point to the assessment of the current regulations. In the second chapter the legal structure of the liability of the managers of limited liability company for the damage caused to the company by their act or an omission was presented, along with the issues, which are emphasized by the literature on the grounds of current regulations. Third chapter adresses an issue of enforcement of company's claim . Finally, the fourth chapter presents possibile solutions which may let to mitigate the risks of damages occurring or limit its effects. pl
dc.subject.pl spółka, odpowiedzialność, zarząd, członek zarządu, szkoda pl
dc.subject.en company, liability, board, executive board member, damage pl
dc.contributor.reviewer Spyra, Marcin [SAP11016698] pl
dc.contributor.reviewer Pyzioł, Wojciech [SAP11005224] pl
dc.affiliation Wydział Prawa i Administracji pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99803-79569 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WPA3 pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy prawo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)