Jagiellonian University Repository

Análisis comparativo de la película ¨Entre tinieblas¨ de Pedro Almodóvar y su adaptación teatral de Férmin Cabal y Pedro Almodóvar.

pcg.skipToMenu

Análisis comparativo de la película ¨Entre tinieblas¨ de Pedro Almodóvar y su adaptación teatral de Férmin Cabal y Pedro Almodóvar.

Show full item record

dc.contributor.advisor Sawicka, Anna pl
dc.contributor.author Jagannathan, Karolina pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:40:36Z
dc.date.available 2020-07-26T16:40:36Z
dc.date.submitted 2015-07-15 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206920
dc.language spa pl
dc.subject.other almodóvar, pedro, cabal, fermín, adaptación, teatro, entre, tinieblas, análisis, comparativo pl
dc.title Análisis comparativo de la película ¨Entre tinieblas¨ de Pedro Almodóvar y su adaptación teatral de Férmin Cabal y Pedro Almodóvar. pl
dc.title.alternative Analiza porównawcza filmu Pedro Almodóvara "Pośród ciemności" i jego scenicznej adaptacji autorstwa Férmina Cabala oraz Pedro Almodóvara. pl
dc.title.alternative Comparative analysis of Pedro Almodóvar's "Dark habits" and its stage adaptation by Férmin Cabal and Pedro Almodóvar. pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Niniejsza praca zajmuje się analizą porównawczą utworu filmowego Pośród ciemności Pedro Almodovara i jego teatralnej adaptacji, autorstwa Fermina Cabala oraz Pedro Almodovara.Podjęta analiza doszukuje sie różnic i podobieństw w takich elementach utworów jak fabuła, postacie oraz oprawa muzyczna. Poruszona zostaje również kwestia odbioru dzieł przez publicznosć w kontekście okoliczności ich powstania.Ważnym punktem pracy jest rozdzial poświęcony teatralności. Wyjaśnia dlaczego omawiany film zasługuje na bycie określonym jako teatralny oraz wyjaśnia zmiany jakie należało wprowadzic do scenariusza, aby zaadaptować utwór na potrzeby sztuki teatralnej.Uzupełnienie pracy stanowi rozdział dotyczący intertekstualności w filmie Almodovara, jako że jest to znaczący aspekt jego twórczości. pl
dc.abstract.en This very paper is dedicated to comparative analysis of the movie Dark Habits, by Pedro Almodóvar and its stage adaptation by Fermín Cabal and Pedro Almodóvar.The analysis investigates differences and similitudes of such aspects of the works as plot, the characters and the soundtrack. The issue of reception of both works by public audience is raised here as well, in the context of the circumstances of their emergence.Another important point of the paper is the chapter about stageability (being suitable for stage adaptation). It explains why does the Almodóvar`s movie deserve to be defined as theatrical and features script changes that were necessary to adapt this piece of work to the stage. As a complementary part of this paper serves the chapter that treats intertextuality in Almodóvar's movie since it has been a significant aspect of his art. pl
dc.abstract.other El presente trabajo se dedica al análisis comparativo de la obra fílmica Entre Tinieblas de Pedro Almodóvar y su adaptación teatral, firmada por Fermín Cabal y Pedro Almodóvar.El análisis investiga las diferencias y similitudes de tales elementos de las obras como la trama, los personajes y la banda sonora. También está comentada la cuestión del recibimiento de las dos obras por parte del público, conforme con las circunstancias en las que nacieron.Otro punto importante del trabajo es el capítulo concerniente a la teatralidad. Explica porqué la película glosada merece ser definida como teatral y describe los cambios del guión, que eran necesarios para adaptar la obra según los requisitos del teatro.Como complemento del trabajo sirve el capítulo que trata sobre la intertextualidad de la película de Almodóvar, ya que es el aspecto significativo de su filmografía. pl
dc.subject.pl almodóvar, pedro, cabal, fermín, adaptacja, teatr, pośród, ciemności, analiza, porównawcza pl
dc.subject.en almodóvar, pedro, cabal, fermín, adaptation, theatre, dark, habits, analysis, comparative pl
dc.contributor.reviewer Sawicka, Anna pl
dc.contributor.reviewer Filipowicz-Rudek, Maria [SAP11017584] pl
dc.affiliation Wydział Filologiczny pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99765-148018 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WF6 pl
dc.fieldofstudy filologia hiszpańska pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)