Jagiellonian University Repository

PORÓWNANIE SYTUACJI SIŁY ROBOCZEJ NA RYNKU PRACY W POLSCE I W NIEMCZECH

pcg.skipToMenu

PORÓWNANIE SYTUACJI SIŁY ROBOCZEJ NA RYNKU PRACY W POLSCE I W NIEMCZECH

Show full item record

dc.contributor.advisor Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna [SAP11018717] pl
dc.contributor.author Hano, Katarzyna pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:40:21Z
dc.date.available 2020-07-26T16:40:21Z
dc.date.submitted 2015-09-14 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206916
dc.language pol pl
dc.title PORÓWNANIE SYTUACJI SIŁY ROBOCZEJ NA RYNKU PRACY W POLSCE I W NIEMCZECH pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Opracowanie porusza tematykę rynku pracy w dwóch państwach Unii Europejskiej – w Polsce i w Niemczech. Celem pracy jest porównanie sytuacji siły roboczej wyżej wymienionych krajów w oparciu o wskaźniki rynku pracy, które zostały przedstawione w teoretycznej części dysertacji. Omówiono również specyfikę danych rynków oraz instytucje na nich działające. Na podstawie danych empirycznych pozyskanych z baz statystycznych zostało dokonane zestawienie sytuacji siły roboczej w poszczególnych gospodarkach. pl
dc.abstract.en The theme of this thesis is the labor market of two European Union countries – Poland and Germany. The aim of the study was to compare the situation of the labor force in the countries mentioned above based on indicators that have been presented in the theoretical part of the dissertation. The thesis describes also the specificities of the markets and institutions existing within each labor market. A collation of manpower situation in each economy was based on empirical data obtained from the statistical bases. pl
dc.subject.pl Niemcy –– Polska –– porównanie –– praca –– rynek pl
dc.subject.en comparison –– Germany –– labor –– market –– Poland pl
dc.contributor.reviewer Zachorowska-Mazurkiewicz, Anna [SAP11018717] pl
dc.contributor.reviewer Sierotowicz, Tomasz pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99760-115202 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk społecznych pl
dc.fieldofstudy ekonomia międzynarodowa pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)