Jagiellonian University Repository

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu w latach 2010-2014 jako ośrodek informacji lokalnej

pcg.skipToMenu

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu w latach 2010-2014 jako ośrodek informacji lokalnej

Show full item record

dc.contributor.advisor Lechowski, Piotr [SAP11013473] pl
dc.contributor.author Kowalska, Alicja pl
dc.date.accessioned 2020-07-26T16:40:17Z
dc.date.available 2020-07-26T16:40:17Z
dc.date.submitted 2015-09-09 pl
dc.identifier.uri https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/handle/item/206915
dc.language pol pl
dc.title Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu w latach 2010-2014 jako ośrodek informacji lokalnej pl
dc.title.alternative The District and Town Library in Olkusz as a center of local information pl
dc.type licenciate pl
dc.abstract.pl Celem pracy jest analiza działalności Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Olkuszu jako ośrodka informacji lokalnej. Wyjaśniony w niej został termin informacja lokalna i ujęcie w jakim jest rozpatrywany oraz jego typologia. Dokonano w niej także wyodrębnienia funkcji bibliotek. Scharakteryzowano działania jakie biblioteki prowadzą jako ośrodki informacji lokalnej, czyli pełnienie funkcji obywatelskiej, glokalizacyjnej, kulturalnej, przeciwdziałania wykluczeniu edukacyjnemu, cyfrowemu i społecznemu oraz udzielanie informacji regionalnej, kulturalnej, biznesowej, zdrowotnej, prawnej. Analiza prowadzi do wniosków, że biblioteka w latach 2010-2014 pełniła na terenie powiatu olkuskiego funkcję ośrodka informacji lokalnej w zakresie upowszechniania informacji regionalnej, kulturalnej, biznesowej i zdrowotnej, a także, że prowadziła działania mające na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu. Zidentyfikowane zostały pola działalności wymagające poszerzenia. Dokonano oceny roli biblioteki w środowisku lokalnym. Oprócz analizy działalności biblioteki praca zawiera charakterystykę środowiska w jakim funkcjonuje Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu. Przedstawiono w niej także stan bibliotek publicznych, ich funkcje oraz zadania. pl
dc.abstract.en The aim of the study is to analyze the activities of the District and Town Library in Olkusz as a center of local information. The disseration explains the “local information” term as well as its typology. It also marks out functions of libraries and typifies cultural, educational, regional, business, law and health informational activities as main tasks for centers of local information. The thesis leads to the conclusion that the District and Town Library in Olkusz in 2010-2014 was an information center and it spreaded for the Olkusz district information about region, culture, business, health, and prevented social exclusion. The study identifies fields of activity requiring enlargement. The thesis evaluates the role of libraries in the local community. Apart to analysis of library, the thesis contains the characteristics of the environment in which operates District and Town Library in Olkusz. It also presents the state of public libraries, their functions and tasks. pl
dc.subject.pl Informacja lokalna, Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu, biblioteki publiczne, działalność informacyjna bibliotek pl
dc.subject.en Local information, The District and Town Library in Olkusz, public libraries, information activity pl
dc.contributor.reviewer Babik, Wiesław [SAP11015751] pl
dc.contributor.reviewer Lechowski, Piotr [SAP11013473] pl
dc.affiliation Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej pl
dc.identifier.project APD / O pl
dc.identifier.apd diploma-99758-168308 pl
dc.contributor.departmentbycode UJK/WZKS pl
dc.area obszar nauk humanistycznych pl
dc.fieldofstudy informacja naukowa i bibliotekoznawstwo pl


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)